Kommunikation

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

 

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Regional information

Pirkanmaan ELY-keskuksen viestinnän yhteystiedot

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen
Viestintäpäällikkö Tiina Tanni, puh. 0295 036 205
Verkkotiedottaja Tinnu Salonen, puh. 0295 036 209

Liikenne ja infrastruktuuri
Tiedottaja Päivi Korpela, puh. 0295 036 197

Ympäristö ja luonnonvarat
Viestintäasiantuntija Mari Peltonen, puh. 0295 036 059
Viestintäasiantuntija Sabina Mäki, puh. 0295 036 090

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.


Uppdaterad