Kommunikation

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Regional information

Viestintä - Lappi

Viestinnän yhteystiedot

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen:

  • Heidi Jyrkkä, puh. 050 395 5075
  • Salla Saariniemi, puh. 0295 037 307

Liikenne ja infrastruktuuri:

  • Eeva-Kaarina Yrjänheikki, puh. 0295 037 270

Ympäristö ja luonnonvarat:

  • Hannu Lehtomaa, puh. 0295 037 417


Viestinnän sähköpostiosoite on tiedotus.lappi(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad