Hakemustilanne 23.11.2021

  • Hakemuksia tullut 17 714
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 8 861
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 741
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 35,3 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on tammi-helmikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa