Hakemustilanne 1.8.2022

  • Hakemuksia tullut 24 073
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 13 700
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 479
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 54 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on elokuussa 2021 saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa