Hakemustilanne 12.10.2021

  • Hakemuksia tullut 16 828
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 7 711
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 575
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 28 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulu-tammikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa