Hakemustilanne 30.11.2021

  • Hakemuksia tullut 17 829
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 9 028
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 768
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 35,4 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on tammi-helmikuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa