Navigointivalikko
POS Hiilineutraali maakunta -hanke

Hiilineutraali maakunta - Pohjois-Savo (HIMA) -hanke

Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeen tavoitteena on tuoda Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet maakunnan tasolle. Hanke kokoaa yhteen ilmastotyön toimijoita ja luo yhteistä tavoitetilaa sekä edesauttaa yrityksiä, kuntia ja muita julkisia toimijoita siirtymään hiilineutraaliin toimintaan ja varautumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Hankkeella on viisi tavoitetta:

  1. Selvitetään kuntien kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase koko maakunnan tasolla.
  2. Kootaan maakunnallisten toimijoiden ilmastofoorumi.
  3. Määritellään maakunnan ilmastotiekartta ja keskeisimmät tavoitteet ilmastoasioissa.
  4. Parannetaan ajantasaisen ja käyttökelpoisen ilmastotiedon saatavuutta eri toimijoille ja päätöksentekijöille. Käynnistetään maakunnallinen ilmastoviestintä.
  5. Tunnistetaan tietotarpeita ilmastotyön edistämistä varten.

Ilmastofoorumi

Pohjois-Savon ilmastofoorumi on maakunnan toimijoiden yhteinen tiedonjako- ja keskustelufoorumi. Foorumi toimii alustana, joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien ja työpajojen järjestämiselle. Tärkeintä on koota ihmisiä yhteen, lisätä ymmärrystä ilmastoasioiden äärellä sekä kannustaa konkreettiseen tekemiseen. Pohjois-Savon ilmastofoorumi on kaikille avoin.

Ilmastotiekartta

Vuonna 2013 laadittu Savon ilmasto-ohjelma 2025 päivitetään Pohjois-Savon osalta ilmastotiekartaksi. Tiekarttaan kuvataan yhteisesti sovitut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet ja painopisteet maakunnassa. Pohjois-Savon ilmastotiekartan laatimista varten nimetään ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen ja varapuheenjohtajana Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen. Tavoitteena on, että ilmastotiekartta valmistuu keväällä 2021 ja sen etenemistä seurataan vuosittain.

Hankeaika: 1.1.2020-30.6.2021
Budjetti: 197 648 €
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto 158 119 € (80 %), Pohjois-Savon kehittämisrahasto 15 000 € ja Pohjois-Savon ELY-keskus 24 529 € (yht. 20 %)

Linkkejä:

Lisätietoja

Saara Hanhela                                                       Tapio Kettunen
Projektityöntekijä                                                   Ilmastoasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus                                   Pohjois-Savon ELY-keskus
saara.hanhela@ely-keskus.fi                               tapio.kettunen@ely-keskus.fi
+358 295 026 773                                                 +358 295 026 710
 

Hima-hankkeen logot: ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja EU-tunnukset

 

 

oikopolut

Hiilineutraali Pohjois-Savo logo. Kuva johtaa linkillä https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/