Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksulliset suoritteet vuonna 2021

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista vuodelle 2021. Asetuksessa määritetään, mitkä suoritteet ovat maksullisia sekä se, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

Asetus vastaa sisällöltään pääosin voimassa olevaa vuosille 2019–2020 annettua maksuasetusta. Asetukseen lisättiin rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin tehdyn ja 1.1.2021 voimaan tulevan muutoksen perusteella yksi uusi maksullistettava suorite. Mainitun lain 10 a §:n mukaan ELY-keskus voi rakennuksen tai kiinteistön omistajan tai haltijan hakemuksesta ja asettamillaan ehdoilla myöntää luvan poiketa suojelupäätöksestä. Sekä myönteinen että kielteinen poikkeamista koskevasta päätös on maksullinen.

Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa 31.12.2021 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 30.12.2020, tem.fi: