Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Teijon kansallispuisto laajenee Halikonlahden saarille

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö tiedottavat

Varsinais-Suomen ELY-keskus hankki Salon kaupungilta kansallispuistoon liitettäväksi kolme Halikonlahden saarta Kirjakkalanselän ja Päälistön väliseltä vesialueelta: Kaisaaren, Mäntysaaren ja Papinsaaren. Puistoon hankittiin myös pala Teijon Yrjännummea.  Kansallispuiston maapinta-ala laajenee noin 46 hehtaarilla ja vesipinta-ala noin 103 hehtaarilla.

Suojelu toteutui METSO-ohjelman kautta ja kauppa tehtiin osin maanvaihtona, missä Salon kaupungille siirtyi kolme valtion omistuksessa ollutta kiinteistöä yhteispinta-alaltaan noin 42 hehtaaria. Aloitteen kansallispuiston laajentamisesta teki Salon Luonnonmetsäsäätiö.

"Kansallispuistot säilyttävät arvokkainta luontoamme. Lisäksi ne luovat puitteet luonnossa liikkumiselle ja rentoutumiselle. Hallituksen tavoitteena on nykyisen kansallispuistoverkoston täydentäminen uusilla puistoilla. Sen ohella parannamme erityisesti yleisön suosiossa olevien pienten puistojen ekologista kestävyyttä niitä laajentamalla. Teijon kansallispuiston laajennus edistää hienosti asetettua tavoitetta", toteaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Hulppeita näkymiä ja reheviä lehtolaikkuja

Mäntysaari ja Kaisaari ovat jyrkkäpiirteisiä ja runsaslahopuustoisia vanhaa metsää kasvavia saaria, joiden yli 30 metriä merenpinnan yläpuolella olevilta kalliokumpareilta on hulppeat näkymät merelle. Rantoja kiertää lähes kauttaaltaan yhtenäinen tervaleppävyö ja reheviä lehtolaikkuja löytyy myös muualta saarista. Vanhasta laidunkäytöstä kertovat muutamat vähitellen lahoavat järeät lehdeskoivut. Papinsaari on matalampi, lehtipuuvaltainen lehtosaari. Samaten kuin muutkin saaret, se on ollut virkistyskäytössä.

Merimaisema, jossa saari. Saaressa runsaasti havupuita. Taivas on sininen.
Kaisaari. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Yrjännummi metson valtakuntaa

Yrjännummi on edustava luonnontilaisen kaltainen kuivasta kankaasta karukkokankaaseen vaihettuva varttunut ja vaihteleva mäntykangas. Se rajoittuu suoraan Teijon kansallispuistoon ja on metson soidinaluetta. Yrjännummen luonnonsuojelullista arvoa lisää sen sijainti pohjaveden muodostumisalueella.  Pohjavedet purkautuvat kansallispuistoon kuuluvien Punassuon ja Kylmässuon lähteissä.

Taustalla luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja virkistyskäyttömahdollisuudet

Valtiolle hankitulla alueella on erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Saaret lisäävät Teijon kansallipuiston ja Halikonlahden pohjoispuolella sijaitsevan Vaisakon lehtojensuojelualueen kytkeytyneisyyttä tukien luonnon monimuotoisuutta, luonnonsuojelua sekä monipuolistaen kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia. Yhdessä nämä kansallispuistoon liitetyt saaret ja Vaisakko toimivat maantieteellisinä ja ekologisina askelkivinä Teijosta Salon keskustaan.

Kartta alueesta (pdf)
Kaisaari kuva suurempana (jpg)

 

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
yksikön päällikkö Olli Mattila
[email protected]
puh. 0295 022 500

Salon kaupunki
kaupungingeodeetti Ari Vainio
[email protected]
puh. 02 778 5400

Metsähallitus
aluejohtaja Henrik Jansson
[email protected]
puh. 0206 394 293

Ympäristöministeriö
ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander
[email protected]
puh. 050 302 7597