Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Suomenniemen kesäkuisen pumppaamovuodon hetkelliset ja pidempiaikaiset vaikutukset jäivät pieniksi (Etelä-Savo)

Suomenniemen jätevedenpuhdistamon yksi pumppaamo meni epäkuntoon 18.6.2020. Vika aiheutti sen, että puhdistamatonta jätevettä pääsi ympäristön ja vesistöön noin 40 m3. Tieto vuodosta saatiin lähiasukkaalta ja korjaustoimenpiteet tehtiin heti tämän jälkeen 23.6.2020.

Päästön vaikutus purkuvesistössä oli havaittavissa lähinnä hetkellisenä hygieenisen laadun heikkenemisenä Häränlahden alueella ja kokonaisfosforin sekä ammoniumtypen korkeampana pitoisuutena purkuvesistössä.

Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia. Pumppaamorikon seurauksena tapahtuneen jätevesipäästön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan vaikutuksiltaan vähäinen, eikä sitä voida erottaa normaalista jätevedenpuhdistamon ja muusta Kuolimoon kohdistuvasta kuormituksesta.

Pumppaamon vikaantuminen johtui todennäköisesti ukkosen aiheuttamasta sulakkeen laukeamisesta. Vika esti myös häiriöilmoituksen lähtemisen pumppaamolta.

Päästön vaikutuksia selvitettiin ottamalla vesistönäytteitä 24.6.2020. Lisänäytteitä otetiin elo- ja syyskuussa. Ympäristökonsultti laati selvityksen vesistövaikutuksista.

Lisätietoja:

Verkostopäällikkö Sami Kaipainen, Mikkelin Vesilaitos, p. 050 311 7120

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 228