Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma, tietopaketti Itä-Suomen tiestöstä ja liikenteestä (Itä-Suomi)

Nyt julkaistavaan Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2020-2023 on koottu Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toiminnan päämäärät, rahoitus, tavoitteet ja merkittävimmät toimenpiteet mm. liikennejärjestelmän kehittämisessä, maanteiden tienpidossa sekä julkisen bussiliikenteen hankinnoissa.

Suunnitelma kattaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen toiminta-alueen kolme maakuntaa; Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan. Suunnitelman toimenpiteet painottuvat vuoteen 2020. Seuraavien vuosien tietoja tarkennetaan ensi vuonna julkaistavassa suunnitelmassa.

Lisärahoitus toi valonpilkahduksen - poikkeusolot tuovat odottamattomia muutoksia

Vuodelle 2020 eduskunta osoitti väylänpidon rahoitukseen merkittävän 300 miljoonan euron korotuksen. Lähtökohdat olivat pitkästä aikaa valoisat, sillä lisärahoituksen myötä myös Itä-Suomessa pystyttäisiin edellisvuosia paremmin tekemään töitä maanteiden korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi. Esimerkiksi päällysteitä voidaan uusia merkittävästi edellisvuotta enemmän.

- Koronaepidemia yllätti kaikki. Maalis-huhtikuussa liikkuminen vähentyi selvästi ja Itä-Suomessa liikennemäärät ovat olleet paikoin lähes puolet tavanomaista pienempiä. Maantiet ja julkinen joukkoliikenne ovat kuitenkin edelleen käyttäjilleen tärkeitä. Yhteiskunnan toiminnan jatkumiseksi elinkeinoelämän kuljetusten täytyy liikkua ja ihmisten on voitava kulkea hoitamaan välttämättömiä asioitaan, kertoo johtaja Tommi Huttunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Poikkeusolot ja niihin reagoiminen vaikuttavat myös ELY-keskuksen toimintaan, ja nyt julkaistavaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan on odotettavissa muutoksia. ELY-keskus on esimerkiksi jo joutunut vähentämän maaseutuliikenteen linja-autovuoroja, kun matkustajien määrät ovat osin romahtaneet. Toisaalta tienpitoon saattaa tulla lisärahoitusta talouden elvyttämistä tukevien infra-hankintojen nopeaan toteutukseen.

Huttunen toteaa edelleen, että ELY-keskus pyrkii hoitamaan tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla poikkeusoloissakin myös tienpidon ja liikenteen saralla.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023

Suunnitelma on pyritty pitämään tiiviinä ja havainnollisena. Suunnitelmaan on sisällytetty runsaasti linkkejä, joista lukija voi siirtyä tutustumaan tarkemmin mm. tienpidon ja liikenteen tehtäviin ja niiden perusteisiin.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Johtaja Tommi Huttunen, p. 0295 026 655, tommi.huttunen(at)ely-keskus.fi