Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Matkailualan epävarmuus näkyy Lapin työttömyydessä (Lappi)

Työttömyyden aleneminen jatkui Lapissa elokuussa sekä lomautettujen että muun työttömyyden osalta. Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin edelleen työttömyydessä. Lapin kansainväliseen matkailuun liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat alueen työttömyyden kehitykseen. Matkailupaikkakunnilla työttömyys pysyttelee korkealla tasolla, palvelu- ja myyntialojen työnhakijoita on normaalia enemmän ja työmahdollisuuksia on tarjolla aiempia vuosia vähemmän.

Lapissa oli elokuun lopussa 10 970 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 580. Työttömiä oli 1 860 vähemmän kuin heinäkuussa. Ero viime vuoden työttömien määrään on pienentynyt, mutta työttömiä oli edelleen 2 410 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on nyt laskenut kolmen vuoden takaiselle vuoden 2017 vastaavan kuukauden tasolle.

Työttömät työnhakijat Lapissa kuukausittain vuosina 2014-2020

Työttömyyden kehityksen alueelliset erot ovat huomattavia. Uudellamaalla työttömiä oli elokuun lopussa 60 %, koko maassa 42 %, Lapissa 28 % ja Kainuussa vain 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös Lapissa koronaepidemian rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät seutukuntien ja kuntien välisten erojen kasvuna.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa alin Torniolaakson (11,7 %) ja Kemi-Tornion (12,2 %) seutukunnissa ja korkein Tunturi-Lapissa (18,0 %). Torniolaaksossa työttömiä oli 8 % ja Tunturi-Lapissa 44 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pello oli ainoa kunta, jossa työttömiä oli vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Erityisesti matkailupaikkakunnilla työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Utsjoella työttömiä oli 69 % ja Kittilässä ja Kolarissa yli 50 % enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Koulutukseen ja valmennuksiin osallistuvien määrä kasvoi

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin osallistui elokuun lopussa lähes 3 340 lappilaista. Palveluihin osallistuvien määrä oli 470 korkeampi kuin heinäkuussa, mutta yli 110 alempi kuin vuotta aiemmin elokuussa. Työnhakijat ovat hyödyntäneet tarjolla olevia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan, mikä näkyy koulutukseen ja valmennukseen osallistuvien määrän kasvuna. Myös vuorotteluvapaasijaisuuksissa työskenteleviä oli enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kuukauden aikana nousi myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä.

TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat vähenivät kolmanneksella

Elokuussa työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin Lapissa 1 980 avointa työpaikkaa. Työpaikkoja ilmoitettiin enemmän kuin heinäkuussa, mutta yli 1 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Matkailualan tilanne näkyy työvoiman kysynnän vähenemisenä erityisesti palvelu- ja myyntityössä varsinkin matkailupaikkakunnilla.

Lähikuukausien työttömyyden kehityksen suuntaan vaikuttaa matkailu

Työttömyyden väheneminen on hidastunut Lapissa syyskuussa. Viime viikon lopussa työttömiä oli TE-toimiston asiakastietojärjestelmästä saatavan tilannetiedon mukaan 10 400, joista lomautettuja noin 1 300. Lisäksi työnhakijana on yli 1 400 yrittäjien tilapäistä työttömyysturvaa saavaa henkilöä, joista osalla on mahdollisen yritystoiminnan lopettamisen vuoksi riski joutua työttömäksi. TE-palvelujen palvelutarjonnassa ja palveluhankinnoissa on varauduttu siihen, että työttömien määrä pysyy korkealla tasolla.

Matkailun kehitys vaikuttaa vahvasti Lapin työttömyyden kehitykseen lähikuukausien aikana. Mikäli Lappi pysyy suljettuna kansainvälisiltä matkailijoilta, työttömien työnhakijoiden määrä pysyy korkeana ja sen arvioidaan kasvavan. Työttömyys ja lomautukset voivat lisääntyä myös muilla kiinteästi matkailuun kytkeytyvillä aloilla, palveluissa, liikenteessä ja rakentamisessa.

Lapin ELY-keskuksen elokuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

 

Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2020) julkaistaan 20.10.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)