Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Halsuan kunnan alueella on pinta-alallisesti vähän luokiteltuja pohjavesialueita. Kunnan alueelle sijoittuu kaksi harjujaksoa, joilla pääosa Halsuan pohjavesialueista sijaitsee. Liedeksen, Isoharjun ja Ylikylän pohjavesialueet liittyvät samaan, kunnan luoteisosasta kuntakeskuksen kautta kaakkoissuuntaan johtavaan, noin 20 kilometrin pituiseen harjujaksoon. Kunnan itäosassa sijaitseva Kanalan pohjavesialue liittyy osana erilliseen, katkeilevaan, noin 10 kilometrin pituiseen harjujaksoon. Kunnan keskiosassa sijaitseva Kanniston pohjavesialue ei liity em. harjujaksoihin, vaan on erillinen maaperältään moreenista koostuva esiintymä. 

Luokiteltuja pohjavesialueita on ollut ennen luokitustarkistusta seitsemän, joista kuusi tärkeitä (I luokka) ja yksi vedenhankintaan soveltuva (II luokka). Halsualle ehdotetaan luokiteltavaksi kahdeksan pohjavesialuetta, joista viisi luokkaan 1 ja kolme luokkaan 2.  Ehdotetuista 2-luokan alueista kaksi (Kalettomanharju ja Isoneva) ovat aiemmin luokittelemattomia pohjavesialueita.

Halsuan pohjavesialueilla on viisi käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 500 m3/vrk. 

Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 14.9.-9.11.2020 välisenä aikana Halsuan ja Kaustisen virallisilla ilmoitustauluilla sekä sähköisesti osoitteessa: 

Muutosehdotuksista pyydetään lausunnot Halsuan ja Kaustisen kunnilta, Keski-Pohjanmaan liitolta sekä vesilaitoksilta, jotka ottavat alueilta vettä.  Myös kansalaisilla on mahdollisuus toimittaa ELY-keskukselle lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokituksen ja rajaamisen kannalta olennaista. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 9.11.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla: 

Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Lisätiedot: