Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa elokuun 2020 lopussa 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi reilusti viime vuoden elokuun tilanteeseen verrattuna, mutta laski selvästi kevään 2020 luvuista. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 20 prosentin verran vuoden takaisesta, mutta on nyt laskusuunnassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden elokuusta ja kuluvan vuoden edeltävistä kuukausista. Avoimia työpaikkoja on 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa 17 828 työtöntä työnhakijaa. Työnhakijoita on 3 657 (26 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 462. Määrä kasvoi 1 959 henkilöllä (+23 %) edellisvuoden elokuusta. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 7 366, määrä kasvoi 1 698 henkilön (+ 30 %) verran.

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 2 566 eli 14 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden elokuuhun verrattuna 2 103 henkilön verran (+454 %).

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 13,3 prosenttia. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (16,9 %) ja matalin Lemillä (8,4 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa ja kunnissa. Etelä-Karjalassa työttömien määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin Kymenlaaksossa. Kunnista eniten työttömien määrä kasvoi Kouvolassa (+ 1 077 henkilöä) ja Lappeenrannassa (+ 946 henkilöä). Prosentuaalisesti nousu oli suurinta Taipalsaarella (+51 %) ja Luumäellä (+44 %).

Nuoria työttömiä on 20 prosenttia enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 18 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 2 263.  Määrä on 20 prosenttia enemmän (+ 377 henkilöä) kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan (+30 %) ja Kotka-Haminan (+26 %) seuduilla. Kouvolan seudulla kasvua oli 13 % ja Imatralla 2 %.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 365 henkilöä eli 24 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa elokuun lopussa 4 245, mikä on 18 prosenttia (+662 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys nousi kaikissa seutukunnissa, eniten Imatran seudulla (+52 %, 196 henkilöä). Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Työttömien määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä

Työttömyys kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaikilla koulutusasteilla lukuun ottamatta alemman perusasteen hienoista työttömyyden laskua. Määrällisesti eniten kasvoi toisen asteen (+ 1 989 henkilöä) ja prosentuaalisesti eniten ylemmän korkea-asteen (+93 %) suorittaneiden työttömyys.

Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä, eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä. Kasvu oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmissä. Prosentuaalisesti eniten lisääntyi erityisasiantuntijoiden ammattiryhmään kuuluvien työttömyys (+44 %).

Uusia avoimia työpaikkoja 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun aikana avoinna 1 661 uutta työpaikkaa. Määrä oli 18 prosenttia (-360 kpl) pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna Imatran seudulla (-43 %) ja määrällisesti eniten Lappeenrannan seudulla ( -145 kpl). Ainoastaan Kouvolan seudulla uusia avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän (+2 %, +12 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 77 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä. Työpaikkojen määrä kasvoi erityisasiantuntijoiden, johtajien sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Elokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6 192 henkilöä (- 5 %). Aktivointiaste oli 26 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 24 000, mikä on noin 3 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli elokuun lopussa yhteensä 1 506 henkilöä. Määrä on noin 6 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Työllistetyistä 69 prosenttia oli yksityisen sektorin, 28 prosenttia kuntien ja 3 prosenttia valtion töissä.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2 876 henkilöä.

Lisätietoa: