Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Sinilevät edelleen runsastuneet Lounais-Suomen merialueilla, sisävesialueilla sinilevätilanteessa ei suuria muutoksia (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kuluvalla viikolla sinilevätilanne on pahentunut Saaristomerellä. Levää on eniten eteläisellä Saaristomerellä: viime päivinä Nauvon ja Korppoon pääsaarten eteläpuolisella merialueella on havaittu laajoja sinileväkukintoja. Myös Rymättylän ja Houtskarin välisellä merialueella levää on runsaasti. Sen sijaan pohjoisempana Saaristomerellä levää on pääasiassa vähemmän, joskin esim. Kustavin Ströömin keskiosissa levää on havaittu runsaasti. Kaarinan, Turun ja Naantalin kaupunkialueiden rantavesistä ei ole tullut tietoja sinilevistä. Selkämerellä Mannerveden Ison Marjakarin alueella on edelleen runsaasti levää ja Rauman alueen rantavesissä sinilevät runsastuivat alkuviikosta monin paikoin. Porin merialueella on paikoin havaittu vähän sinilevää. Satelliittikuvien perusteella Selkämeren avomerialueella Ahvenanmaan pohjoispuolella sinilevää on runsaasti vedessä ja osin myös pintaan nousseena. Sään jatkuessa lämpimänä sinileväkukintojen odotetaan jatkuvan merialueilla voimakkaina. Lounais-Suomen sisävesialueilla ei sinilevätilanteessa ole tapahtunut suuria muutoksia kuluvalla viikolla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen leväseurannan Saaristomeren vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu erittäin runsaasti Korppoon Utössä ja Nauvon Trunsössä ja runsaasti Nauvon Seilin intensiiviasemalla ja Kustavin Ströömissä. Vähän sinilevää on havaittu Kemiönsaaren Vänössä ja Genbölen uimarannalla, Mynälahden Kärmäläisessä, Merimaskun Kirkonsalmessa, Kaarinan Harvaluodon uimarannalla, Korppoon Korpoströmissä ja Aspössä, Nauvon Seilissä, Iniön Söderbyssä ja Kustavin Lypyrtissä. Selkämeren vakiohavaintopaikoilla runsaasti sinilevää on edelleen Mannerveden Isossa Marjakarissa ja vähän levää Luvian Mustakarissa ja Rauman Otanlahdella.

Rymättylän ja Houtskarin väliseltä merialueelta otetuissa näytteissä oli runsaasti sekä Aphanizomenon flos-aquae että Dolichospermum –sinilevärihmoja. Aphanizomenon ei tiettävästi tuota myrkkyjä meressä, sillä Itämerestä ei ole löydetty myrkkyä tuottavia kantoja, Dolichospermum sen sijaan voi olla myrkyllinen. Rauman rannikkovesiltä otetuissa näytteissä löydettiin niin ikään Dolichospermumia ja Aphanizomenonia.

Sisävesialueiden vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu runsaasti Köyliönjärven Yttilän Ottassa ja Isojärven Vähäselällä. Vähän sinilevää on havaittu Isojärven Eekvistinselällä ja Pyhäjärven Katismaan uimarannalla. Muita sinilevähavaintoja on tullut Pyhäjärven Valasrannalta, missä oli alkuviikolla runsaasti sinilevää sekä Yläneen Elijärveltä. Elijärvestä otetusta näytteestä löydettiin Dolichospermum -sinilevärihmoja ja Microcystis wesenbergii –sinileväkolonioita, jotka molemmat voivat olla myrkyllisiä. Säkylän Ilmiinjärven uimarannalla on havaittu vähän sinilevää, ja Salon Hirsijärven pohjoispuolella on havaittu alkuviikosta runsaasti sinilevää.

On syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Edes keitettynä sinileväpitoinen vesi ei ole käyttökelpoinen, sillä sinilevien tuottamat myrkyt kestävät hyvin keittämistä. Runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida ja erityisesti lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää. Uimisen jälkeen on hyvä muistaa peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi.

Ilmoita levähavainnosta

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja koko Lounais-Suomen alueelta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin voi jokainen merkitä levähavaintonsa, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Havaintoonsa voi myös liittää kuvan leväesiintymästä. Järvi-meriwikiin kirjataan ahkerasti levähavaintoja kesän aikana, joten sieltä saa ajantasaista tietoa levien esiintymisestä. Kannattaa tutustua. Lounais-Suomen sinilevähavainnot-karttasovellukseen päivitetään viikoittain vakiohavaintopaikkojen sinilevätilanne, ja myös muut kansalaishavainnot löytyvät karttapalvelusta. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (0295 022 530).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Elina Ek, 0295 022 530
Johtava asiantuntija Janne Suomela, 0295 022 947


Alueellista tietoa