Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Levähavaintoja oli kesällä 2018 poikkeuksellisen paljon Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Levähavaintojenkin osalta aurinkoinen ja lämmin kesä on ollut poikkeuksellinen. Maakunnan järvissä on havaittu erittäin paljon vähäisiä tai kohtalaisen runsaita leväesiintymiä. Valtakunnallisen leväseurannan kohteilla levähavaintoja on kesän aikana saatu yhdeksästä järvestä ja viikolla 32 kahdesta järvestä.

Etelä-Savon ELY-keskukselle on kesän aikana tullut 46 yleisöilmoitusta ja viranomaishavaintoa. Havainnoista merkittävä osa on tullut kirkasvetisiltä ja puhtaina pidetyiltä suuremmilta järviltä. Lisäksi JärviWikiin on yleisöilmoituksina kirjattu yksittäisiä sinilevähavaintoja, joiden runsaus vaihteli vähäisestä runsaaseen. Valtaosa havainnoista on tehty juhannuksen jälkeen ja heinäkuun alkupuoliskolla.

Pahin tilanne näyttää leväesiintymien osalta olevan ohi, mutta loppukesän ja alkusyksyn tilanne riippuu paljon olosuhteista. Leväesiintymiä voi lämpimien kesien jälkeen esiintyä kohtalaisesti myös alkusyksystä. Tilanne on myös valtakunnallisesti samankaltainen.

Seurannassa 13 kohdetta

Viranomaisseurantana järvien levätilannetta seurataan Etelä-Savossa tänä kesänä 13 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä. Valtakunnallisesta tilanteesta tiedotetaan tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisessa levätiedotteessa.

Sinileviä voi esiintyä näkyvästi myös suurissa ja kirkkaissa vesistöissä

Vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin. Puhtaiden ja niukkaravinteisten järvien sinileväesiintymät menevät usein ohi muutamassa vuorokaudessa. Rehevimmissä järvissä levähaitat saattavat kestää pahimmillaan jopa useita viikkoja. Erittäin runsaita ja pitkään jatkuneita sinileväkukintoja ei Etelä-Savossa ole tavattu tänä vuonna.

Pintaveden lämpötilat Etelä-Savossa tällä hetkellä lähellä keskimääräistä

Veden lämpötilat ovat tällä hetkellä lähellä keskimääräistä lämpötilaa, noin asteen korkeampia, ja suuremmilla järvillä lähellä 21 astetta. Tarkempaa valtakunnallista tietoa pintaveden lämpötiloista löytyy ymparisto.fi -palvelusta.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja järjestelmään. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 7.6.- 30.8.2018. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja: 

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209, pertti.manninen(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024029, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi
 


Alueellista tietoa