Hakemustilanne 14.9.2021

  • Hakemuksia tullut 16 050
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 7 229
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 529
  • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 28 miljoonaa euroa.
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulukuussa saapuneita hakemuksia.

Lisätietoa