Navigointivalikko
POS Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta -  Pohjois-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen,  liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tie ja liikenne- sekä maahanmuuttoaasioissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lisäksi myös Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.

ELY-keskuksen tehtävät on jaettu kolmeen vastuualueeseen

 • elinkeinot, työllisyys ja osaaminen
 • liikenne ja infrastruktuuri
 • ympäristö ja luonnonvarat.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • teiden kunnossapito
 • teiden suunnittelu ja rakentaminen
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristön tilan seuranta
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
 • osaaminen ja kulttuuri
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Päivitetty: 24.05.2022