Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Yritysten omistajanvaihdospalveluissa alueellisia eroja (ELY-keskus)

Suomessa on toteutettu uusi omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi, joka keskittyi tarkastelemaan saatavilla olevia omistajanvaihdospalveluja alueittain. Selvityksen perusteella omistajanvaihdospalvelut on järjestetty eri alueilla varsin vaihtelevasti ja alueet eroavat toisistaan merkittävästi palvelujen saatavuuden suhteen.

"Palveluja on kehitetty paljolti hankkeiden kautta ja hankevetoisuus näkyy edelleen käytännöissä", arvioi tutkija Anmari Viljamaa Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. "Vaikka tasalaatuisen palvelun tarjoaminen koko maassa on haastava vaatimus, yhtenäiseen minimipalvelujen tasoon ja toimivaan ohjaukseen erikoistuneempien palvelujen puoleen on syytä pyrkiä." Matalan kynnyksen neuvontapalveluja tarjotaan yleisimmin osana julkisia yritysneuvontapalveluja tai esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen toimintaa. Erikoistuneemmat omistajanvaihdosasiantuntijat löytyvät yleensä yksityiseltä puolelta.

Selvityksen johtopäätöksiä omistajanvaihdospalvelujen edistämiseksi ovat mm. tarve alueellisille vastuuorganisaatioille ja matalan kynnyksen neuvontapisteille, keskeisten toimijoiden yhteistyön lisääminen sekä Suomen Yrittäjien Yrityspörssin markkinoinnin tehostaminen yhdessä alueellisen yhteistyökumppanin kanssa.

Projektipäällikkö Tapani Kaskela Omistajanvaihdosten valtakunnallisesta koordinoinnista arvioi, että Suomessakin on lähestyttävä eurooppalaista valtavirtaa omistajanvaihdosten edistämisessä. "Euroopassa puhutaan jo enemmän yrityskaupoista keinona edistää yrityskentän dynamiikkaa eikä pelkästään yrittäjien eläköitymisestä johtuvasta tarpeesta etsiä jatkajia yritystoiminnalle. Yrityskauppamarkkinoiden on oltava toimivat, jotta omistajanvaihdosten potentiaali elinkeinoelämän dynamiikan edistämisessä saadaan käyttöön."

Valtakunnallisen evaluoinnin aineisto kerättiin kirjallisella kyselyllä kaikilta 15 ELY-keskuksen alueelta. Selvityksen yli 70 vastaajaa edustivat ELY-keskuksia, Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä sekä muita omistajanvaihdoksiin perehtyneitä tahoja. Selvityksen teetti työ- ja elinkeinoministeriön Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi.

Selvitys on saatavilla verkossa osoitteessa:
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/96751/Omistajanvaihdospalvelujen_valtakunnallinen_evaluointi_2014.pdf?sequence=2

 

Lisätiedot:

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi

 • Tapani Kaskela
  tapani.kaskela(at)ely-keskus.fi
  puh. 050 303 9000

Selvitys ja sen toteutus

 • Anmari Viljamaa
  anmari.viljamaa(at)seamk.fi
  puh. 040 830 2397
 • Juha Tall
  juha.tall(at)seamk.fi
  puh. 040 868 0197

Alueellista tietoa