Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yleisötilaisuus Turun kehätien YVA-ohjelmasta 30.3.2016 klo 18 Raision kaupungintalolla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio. Nyt nähtäville asetettu ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tullaan arvioimaan ja miten arviointi tehdään. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 30.3.2016 klo 18 alkaen Raision kaupungintalolla, Nallinkatu 2. Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä nähtävillä oloaikana (21.3.–16.5.2016).

Hankkeelle on asetettu liikenteellisten tavoitteiden ohella monia ympäristö- ja maankäyttötavoitteita. Ympäristötavoitteissa keskeisimpinä kohtina ovat Raisionlahden ja Luolalanjärven linnusto ja virkistysarvot sekä tien meluhaittojen vähentäminen. Maankäyttötavoitteissa hankkeen avulla pyritään mm. edistämään maankäytön suunnitelmien mukaisten satama-, telakka- ja muiden yritysalueiden kehittämistä.

YVA-ohjelmassa esitellään seuraavia arvioitavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Vaihtoehto toimii vertailuvaihtoehtona, jossa suunnittelujakson tiestölle ei tehdä parantamistoimenpiteitä. Kehätie säilyy nykyisellään.
  • Vaihtoehto 0+: Nykyiselle E18 Turun kehätielle toteutetaan liikenneturvallisuutta edistäviä pienehköjä toimenpiteitä.
  • Vaihtoehto 1A: E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen.
  • Vaihtoehto 1B: E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen. E18-tien epäjatkuvuuskohta parannetaan vaihtoehdossa 1B Kaanaan ja Krookilan välillä siten, että Kaanaan eritasoliittymä parannetaan, maantie 185 (Naantalin pikatie) liittyy E18 Turun kehätiehen suuntaisrampeilla ja uusi eritasoliittymä toteutetaan Krookilan kohdalle.

Turun kehätien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnittelussa kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa palautetta suunnitteluratkaisuista ja arvioitavista vaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 16.5.2016 mennessä osoitteella [email protected] tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 523, 20101 Turku.

Arviointiohjelma on nähtävillä 21.3.2016 – 16.5.2016 seuraavissa paikoissa:

  • Naantalin kaupunginvirasto, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali
  • Naantalin pääkirjasto, os. Tullikatu 11, Naantali
  • Raision kaupunginvirasto, os. Nallinkatu 2, Raisio
  • Raision pääkirjasto, os. Eeronkuja 2, Raisio
  • Hankkeen nettisivuilla

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi kesäkuussa 2016 edellä mainittuihin paikkoihin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun kehätietä osaksi korkeatasoista E18-tietä, joka ulottuu Naantalista Vaalimaalle saakka. Naantalin ja Raision välillä kehätiellä on merkittäviä liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Lisäksi kehätien liikenteellistä toimivuutta heikentävät niin sanotut epäjatkuvuuskohdat Raision Kaanaassa ja Krookilassa, joissa kehätietä kulkevat joutuvat kääntymään liittymässä pysyäkseen kehätiellä. Tulevaisuudessa liikennemäärät lisääntyvät ympäröivän maankäytön kehittyessä, jolloin ongelmat liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa kasvavat. Liikenteellisissä ratkaisuissa pyritään vastaamaan edellä mainittuihin ongelmiin.

Lisää tietoa Turun kehätien parantamisesta hankkeen nettisivuilla.

Hankkeesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue ja YVA-menettelyn yhteysviranomainen on ympäristövastuualue. Hankkeen YVA-ohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy.  

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Ramboll Finland Oy, Sari Kirvesniemi, p. 040 575 6090 ja Jari Mannila, p. 040 550 5751

 

 

 


Alueellista tietoa