Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vt 5 ja mt 18865 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kitkantie - Nissinvaarantie, Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa valtatielle 5 ja maantielle 18865 (Nissinvaarantie) jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välille Kitkantie - Nissinvaarantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Valtatielle 5 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka. Lisäksi valtatielle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle ja asianosaisille tiistaina 24.9.2019 klo 17.00 – 18.30 Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Kuusamon kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu kevättalvella 2020. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja hankkeelle on olemassa rahoitus.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,0 milj. euroa (alv 0%). Hanke on pyrkimys toteuttaa lähivuosien aikana. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja lopullinen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259, [email protected]
Yhdyskuntatekniikan insinööri Jukka Väisänen, Kuusamon kaupunki, p. 0400 420 432, [email protected]
Projektipäällikkö Jouni Heikkilä, Sitowise Oy, p. 040 575 9787, [email protected]


Alueellista tietoa