Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vieraslajit hallintaan

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan tai haittaavan luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ihmisten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita.

Vieraslajien aiheuttamat riskit voivat nousta entistä suuremmiksi ilmastonmuutoksen edetessä ja toisaalta, vieraslajit menestyvät voimakkaasti häirityissä ja muutetuissa elinympäristöissä. Luonnonelinympäristöjen hyvä tila vähentää vieraslajien leviämistä. Haitallisten vieraslajien torjumiseksi on laadittu hallintasuunnitelma.

Valtakunnalliseksi vieraslajikoordinaattoriksi on valittu Reima Leinonen

Reima Leinonen on aloittanut uutena valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina 1.5.2020 ja vieraslajien koordinointia hoitaa Kainuun ELY-keskus. Vieraslajien torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurantaan avataan syksyllä 2020 hankehaku, josta myönnetään valtion avustuksia vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin hankkeisiin. Vieraslajien torjunta keskitetään haitallisiin vieraslajeihin, joista esimerkkejä ovat mm. jättiputket, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana.

"Aloittaessani vieraslajikoordinaattorina toiveenani on saada käyntiin mahdollisimman laaja-alaista yhteistyötä vieraslajiasioissa", Reima Leinonen kertoo. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan lain ja -asetuksen noudattamista alueellaan. Leinonen pitää tärkeänä, että kunnat, erilaiset järjestöt ja toimijat sekä ELY-keskukset, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus pyrkivät yhdessä toimimaan vieraslajiasioiden parissa yhteen hiileen puhaltaen.

"Myös tiedonkulun ja vieraslajiesiintymien paikkatiedot on hyvä olla yhdessä paikassa ja helposti kaikkien toimijoiden saatavilla", Leinonen jatkaa. Tällainen paikka löytyy Suomen Lajitietokeskuksen laji.fi -nettisivuilta, jonne kootaan tietoa lajeista ja niiden esiintymisestä. Vieraslajeista ja siihen kuuluvasta lainsäädännöstä löytyy lisätietoja netistä vieraslajit.fi -portaalista.

Lue lisää