Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Vientiteollisuus vetää kaikkia alueita kasvuun

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017

Suomen eri alueet uskovat talouden ja työllisyyden kehittyvän nousujohteisesti lähitulevaisuudessa. Positiiviset näkymät kattavat käytännössä koko maan, eikä millään alueella nähdä merkkejä kasvun taittumisesta. Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla, samalla tosin murheet työvoiman saatavuudessa yleistyvät. Työttömyyden lasku on jatkunut kaikilla alueilla ja tulevaisuus näyttää tässäkin suhteessa valoisalta.

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2017 aikana. Katsaus tehdään puolivuosittain.

Kansainvälisistä pk-yrityksistä 45% aikoo panostaa vientiin entistä enemmän seuraavan vuoden aikana

Kansainvälisistä pk-yrityksistä yli 60 prosenttia odottaa suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Noin puolet kansainvälisistä pk-yrityksistä odottaa myös viennin kasvavan. Vientiin aikoi panostaa nykyistä enemmän noin 45 prosenttia kansainvälisistä pk-yrityksistä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 25.9.2017 julkaisemasta Kansainväliset pk-yritykset -raportista, joka perustuu pk-yritysbarometrin aineistoihin.

Kansainväliset yritykset ovat muita yrityksiä kasvuhakuisempia. Selvityksestä ilmenee, että kansainväliset pk-yritykset ovat yritystoiminnan kansainvälistymisen näkökulmasta keskeinen joukko, jolla on huomattava kasvupotentiaali. Ne myös lanseeraavat uusia tuotteita tai palveluja sekä laajentuvat uusille markkinoille lähes kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset. Noin kolmannes kansainvälisistä pk-yrityksistä aikoi käyttää julkisia kansainvälistymispalveluja seuraavan vuoden aikana.

Lue lisää:


Alueellista tietoa