Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vesistöjen käyttäjien mielipiteitä vedenkorkeuksista ja säännöstelyistä kerätään Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla alkaa kyselytutkimus, jolla kerätään ihmisten näkemyksiä Pirkanmaan järvien vedenpinnan korkeuden säännöstelystä. Pirkanmaan ELY-keskuksen kyselyssä pyydetään havaintoja vesistöjen tilan muuttumisesta, kokemuksia vedenkorkeuksien vaihtelun vaikutuksista vesistön käyttöön sekä mielipiteitä säännöstelyä koskevista ehdotuksista.

Sähköinen kysely on tarkoitettu kaikille Iso-Kuloveden (Kulo-, Rauta- ja Liekovesi), Kyrösjärven, Mahnalanselän–Kirkkojärven, Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden virkistyskäyttäjille, kalastajille, ranta-asukkaille, rantatilan tai vesialueen omistajille tai vesistöä muuten käyttäville. Kyselyä markkinoidaan myös järvien rantakiinteistöjen omistajille lähetettävillä postikorteilla, joita lähetetään joka viidennelle satunnaisesti valitulle mökkiläiselle ja asukkaalle tutkimusjärvien rannalla.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeessa (PIRSKE). Säännöstelyjen kehittämistyötä tehdään yhteistyössä vesistöjen ja säännöstelyjen parissa toimivien tahojen kanssa.

- Hankkeessa tullaan esittämään suosituksia Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen toteuttamiseksi niin, että eri intressitahojen tavoitteet tulevat mahdollisimman hyvin yhteen sovitetuiksi, toteaa projektisuunnittelija Johanna Lantto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Muuttuvalla ilmastolla on vaikutuksia vesistöjen säännöstelyyn

Pirkanmaalla säännöstellään yli 20 järven vedenkorkeuksia. Suurimmat säännöstellyt järvet Pirkanmaalla ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi, jotka kuuluvat Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Säännöstelyllä tuotetaan sähköenergiaa sekä pyritään vähentämään järvien rannoilla ja Kokemäenjoella syntyviä tulvavahinkoja. Säännöstelykäytäntöjä on tärkeää tarkastella uudelleen ilmaston muuttumisen takia. Ilmastonmuutostutkimusten perusteella Kokemäenjoen vesistöalueella kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat tulevaisuudessa, kun on lämpimämpää ja lunta on vähemmän. Kesällä kuivien jaksojen riski kasvaa, mutta toisaalta myös rankkoja sateita esiintyy useammin.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.webropolsurveys.com/pirske.net. Kysely on kaikille avoinna 8.10.2015 saakka.

Lisätietoja:

 

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Alueellista tietoa