Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valkoinen sulkuviiva, uusia liikennemerkkejä ja vähimmäisnopeus – uudistuva tieliikennelaki voimaan kesäkuussa (Pirkanmaa)

Kesäkuussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo uudistuksen joukossa monta pientä muutosta myös nykyisiin liikennemerkkeihin.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan kesäkuun alussa. Laki tuo muassaan maanteille, kaduille, yksityisille teille, moottorikelkkailureiteille tai muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulle alueelle paljon pieniä muutoksia. Symboleja yksinkertaistetaan ja nuolia tehostetaan. Ihan uusia liikennemerkkejäkin tulee suuri joukko vanhojen lisäksi. Yksi näkyvimmistä lain tuomista muutoksista on keltaisten sulkuviivojen ja sulkualueiden muuttuminen valkoisiksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa tänä keväänä liikenteenohjauslaitteita koskevat uudet määräykset.

Uusia merkkejä käyttöön pian myös Pirkanmaalle

Toimivaltainen ELY-keskus asettaa jatkossakin liikennemerkit maanteille Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti. Osa teiden uusista merkkivaihdoksista tehdään rivakasti ja osittain jopa ennakoiden, mutta pääosin merkkien siirtymäajat ovat 10 vuoden luokkaa.

Kuva liikennemerkistä, varoitus kauriseläimistä.

Kauriseläimistä varoittava uusi merkki, sillä peurojen ja kauriiden määrä on kasvanut ja onnettomuudet sen myötä. Pirkanmaalla kauriseläinonnettomuuksia tapahtuu moninkertaisesti hirvionnettomuuksiin verraten.

Kuva liikennemerkistä, vähimmäisnopeus.

Vähimmäisnopeutta voidaan käyttää tiejaksoilla, joilla kävely ja pyöräily on kielletty. Esimerkiksi Rantatunneliin saattaisi sopia vähimmäisnopeus 40. Tätä nopeutta ei siis saa alittaa muuten kuin liikenne-esteen takia.

Kuva liikennemerkistä, ajokaistojen yhdistyminen.

Ajokaistojen yhdistyminen -merkkiä voidaan käyttää tilanteissa, joissa kaksi kaistaa kapenee yhdeksi. Tällöin autot siirtyvät yhdelle kaistalle niin sanotulla vetoketjuperiaatteella. Ajokaistojen yhdistyminen tulee kyseeseen esimerkiksi vilkkailla teillä, joilla kaistamäärän väheneminen aiheuttaa ruuhkautumista. Siinäpä on autoilijoille opeteltavaa.

Kuva liikennemerkistä, ajoneuvon latauspaikka.

Tärkeä liikennemerkki tulevaisuudessa on myös ajoneuvon latauspaikkaa osoittava merkki. Latauspaikka-alue löytyy yleensä karttasovelluksen avulla, mutta "viimeisten metrien" osalta latauspaikan löytäminen saattaa olla haastavaa.

Keltaiset sulkuviivat muuttuvat valkoisiksi

Myös tiemerkintöihin tulee muutoksia. Suurin muutos on, että vastakkaisia kulkusuuntia erottavat keltaiset sulkualueet ja sulkuviivat muuttuvat valkoisiksi. Tähän muutokseen on jo varauduttu viime kesän päällystystöiden yhteydessä jättämällä laajat sulkualueet maalaamatta. Tiemerkintämuutoksen tulee kokonaisuudessaan tapahtua kolmen vuoden aikana.

Jatkossa keltaiset tiemerkinnät koskevat väliaikaisia työmaan aikaisia kaistamerkintöjä ja kieltoihin liittyviä merkintöjä. Muun muassa liittymiin voidaan maalata keltainen risteysruudukko sellaiselle alueelle, jolle liittymään saavuttaessa ei saa pysäyttää, jos esimerkiksi liikenne-este estää liittymän yli ajamisen.

Lain tärkeä lähtökohta on pyöräilyn edistäminen

Polkupyöräilyn edistäminen ja turvallisuuden parantaminen ovat lain tärkeä lähtökohta. Erityisesti taajamissa halutaan lisätä yksisuuntaisia pyöräteitä ja pyöräkaistoja. Myös pyöräilyn ehdoilla toimivia pyöräkatuja voidaan nyt jatkossa merkitä.

Kuva liikennemerkistä, ylityspaikka polkupyörälle.

Sivusuunnasta kaksisuuntaisen pyörätien ylityskohtaan saapumisesta varoitetaan autoilijoita vastedes aina kärkikolmion tai stop-merkin alle sijoitettavalla lisäkilvellä. Polkupyöräily voidaan mahdollistaa yksisuuntaisella tiellä kumpaankin suuntaan. Polkupyöräilijälle voidaan tietyin edellytyksin järjestää ylityspaikka, jossa autoilijalla on väistämisvelvollisuus.

Paljon muitakin muutoksia on tulossa näihin kaikkia tielläliikkujia koskeviin sääntöihin. Asiasta tullaan tiedottamaan laajasti kevään aikana. 

Lisätietoja

Traficomin sivuilta https://www.traficom.fi/fi/tieliikennelaki2020