Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vain alkukunnostustuen saaneille maisema- ja kosteikkokohteille haettavissa tukea tänä vuonna (Etelä-Savo)

Etelä-Savon maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksia sekä kosteikkojen hoitoa koskevia sopimuksia voi hakea Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Sopimuksia voi vuonna 2019 hakea vain niille kohteille, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Nämä kohteet myös edellyttävät hoitosopimuksen tekemistä. Rahoitustilanteen vuoksi tänä vuonna ei voi hakea ympäristösopimusta aivan uusille alueille.

Sopimuskausi alkaa 1.5.2019 ja sopimuksen kesto on viisi vuotta. Hoidosta maksetaan vuosittain korvausta pinta-alan mukaan, tai korotettua korvausta jos kyseessä on maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi inventoitu perinnebiotooppi. Hakijana voi olla joko aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukseen 17.6.2019 mennessä. Sopimuslomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät suomi.fi tai ruokavirasto.fi -sivuilta.

Maiseman ja monimuotoisuuden hoitosopimuksia on Etelä-Savossa yli 2500 hehtaaria

Etelä-Savossa oli voimassa olevia ympäristösopimuksia vuonna 2018 yhteensä 245 tilalla. Kosteikon hoitoa koskeva sopimus oli 22 tilalla ja näille tiloille myönnettiin tukea 0,04 miljoonaa euroa. Maatalousluonnon monimuotoisuutta ja maisemanhoitoa koskeva sopimus oli 223 tilalla ja myönnetty tuki oli 1,03 miljoonaa euroa.

Kosteikon hoidon sopimukset käsittivät 93 hehtaaria ja maatalousluonnon ja maisemanhoidon sopimukset 2 422 hehtaaria. Vanhan ohjelmakauden erityistukisopimuksia oli vuonna 2018 voimassa 26 tilalla ja uuden ohjelmakauden alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia sopimuksia oli yhteensä 45 tilalla.

Riutanniitty. Kuva: Hanna Huovinen
 

Perinnebiotoopit ja kosteikot ovat tärkeitä

Perinnebiotoopit ovat maamme monimuotoisimpia ja samalla uhanalaisimpia luontotyyppejä, jotka katoavat hoidon puutteessa. Kosteikot puolestaan pidättävät ravinteita ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa - kasveja, perhosia ja muita hyönteisiä ja sitä kautta myös linnustoa. Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia.

Linkkejä:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 024 098
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, Etelä-Savon ELY-keskus,  p. 0295 024 135
Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus,  p. 029 024 219


Alueellista tietoa