Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vaelluskalojen nousuesteitä kartoitetaan Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon virtavesissä olevien vaelluskalojen nousuesteiden, kuten patojen, myllyjen, sahojen ja voimalaitosten, kartoitus on alkanut. Työssä selvitetään kalataloudellisesti arvokkaiden kohteiden nykyiset rakenteet. Vesistörakenteiden omistajiin ollaan yhteydessä ennen maastokäyntejä ja haastatteluilla selvitetään heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Kartoituksen tavoitteena on selvittää aiheuttavatko nykyiset rakenteet mahdollisesti kalataloudellisia haittoja.  Vesistörakenteet voivat estää kalojen luontaisen vaelluskäyttäytymisen, jolloin kalojen kuolleisuus kasvaa ja lisääntymismahdollisuudet heikkenevät. Vesistörakenteiden purkaminen tai muuttaminen ylisyöksypadoiksi lisäävät vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuuksia ja luontaista lisääntymistä

- Järvi-Suomen taimenkannoilla menee heikosti, patojen poistaminen ja jokien kunnostaminen ovat tärkeimmät toimet kantojen palauttamiseksi, kertoo vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri Etelä-Savon ELY-keskuksesta. 

Työ tehdään hankkeessa, joka toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen ja kalatalous- ja vesitalousviranomaisten yhteistyönä vuosina 2018 ja 2019. Etelä-Savo on valtakunnallisen selvityshankkeen pilotointialue ja myöhemmin selvityksiä on mahdollista laajentaa myös muualle Suomeen. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Etelä-Savon virtavesissä on lähes 500 patoa ja niiden aiheuttamat nousuesteet ovat aika hyvin tiedossa. Yksittäisen padon tai vesistöalueella olevien patojen aiheuttamia kalataloudellisia haittoja ei ole kuitenkaan arvioitu kattavasti ja tiedot rakenteista ovat puutteellisia. Myöskään patojen omistajien näkemyksiä ei ole aiemmin tarpeeksi hyvin selvitetty.

Useat vesistörakenteet ovat menettäneet alkuperäisen tarkoituksensa eikä niitä enää taloudellisesti hyödynnetä. Rakenteiden kunnossapito ja muu ylläpito ovat omistajan velvollisuuksia, joista aiheutuu kustannuksia ja työtä. Useissa kohteissa vesistörakenteiden omistajat saattavat olla kiinnostuneita patojen purkamisesta kalakantojen elvyttämiseksi ja omien velvollisuuksiensa vähentämiseksi. Rakenteen omistajalla on mahdollisuus hakea ELY-keskukselta harkinnanvaraista valtionavustusta esimerkiksi patojen nousuesteiden poistamiseksi tai muuttamiseksi.

Lisätietoja:  

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031, tarmo.muuri(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Vesa Rautio, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 225, vesa.rautio(at)ely-keskus.fi
 

 


Alueellista tietoa