Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uusiutuvan energian menettelykäsikirja ohjeistaa tuotantolaitosten lupamenettelyihin

Menettelykäsikirjaan on koottu ohjeistusta uusiutuvan energian hankkeisiin. Ohjeistus koskee niin suurten energiatuotantolaitosten rakentamista tai muutosta kuin pienen mittakaavan yksityishankkeitakin. Käsikirjan avulla voi perehtyä tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin sekä valmistella tarvittavat hakemukset. Käsikirja on kaikkien saatavanauusiutuvan energian lupaneuvonnan verkkosivuilta.  

Menettelykäsikirja on koottu viranomaisyhteistyöryhmässä, johon kuuluvat toimivaltaiset viranomaiset ja Kuntaliitto, sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen keskitetty uusi yhteyspisteviranomainen.  

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse 

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavissa lupa-asioissa. Valtakunnallinen neuvonta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.  Yhteyspisteviranomaisen tehtävänä on auttaa ja neuvoa uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelevat lupamenettelyasioissa, sekä valvoa että lupahakemukset käsitellään määräajan sisällä. Uusiutuvan energian lupaneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.