Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset: Helsinki - Turku -tunnin juna ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen Helsinki - Turku nopea junayhteys hankkeeseen 

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten näkemyksen mukaan Helsinki - Turku nopean junayhteyden hankkeeseen eli "tunnin juna" -hankkeeseen, tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä, välillä Espoo - Turku.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hyödynnetään aiempia selvityksiä sekä YVA- ja yleissuunnitelmavaiheiden yleisötilaisuuksien sekä kuulemisten antia, mutta laaditaan myös uusia selvityksiä. 

Tarkasteluun otetaan mukaan myös jo vuonna 2010 ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ollut Espoo - Salo välinen rataosuus osana tunnin juna -konseptia. Näin YVA-menettelyssä toteutuu laajempi tarkastelunäkökulma Helsinki - Turku nopean junayhteyden vaikutuksista mm. kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tulee ottaa huomioon hankkeen osista laaditut ja tekeillä olevat suunnitelmat, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. YVA-menettelyn toteuttaminen koko Helsinki -Turku -rataväliltä on perusteltua myös vaikutusten arvioinnin päivittämisen näkökulmasta. Vaikutusten arviointiin voidaan lisäksi sisällyttää Uudenmaan rantaradan osuudelle suunniteltu uusi ratavarikko. 

Hankealue ulottuu sekä Uudenmaan ELY-keskuksen että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueille, minkä vuoksi Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset antoivat lausunnon yhdessä.  

Koska hanke sijoittuu useamman kuin yhden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueelle, ELY-keskukset ovat ympäristövaikutusten arviointimenettely -lain 10 § 2.momentin mukaisesti sopineet, että Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena. YVA-menettelyssä ja siihen liittyvien yleisötilaisuuksien järjestämisessä tehdään kuitenkin tiivistä yhteistyötä ELY-keskusten kesken. 

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö, Timo Kinnunen, puh. 0295 021 405, Ympäristö ja luonnonvarat, Uudenmaan ELY-keskus 
Ylitarkastaja, Petri Hiltunen, puh. 0295 022 867, Ympäristö ja luonnonvarat, Varsinais-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa