Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työttömyyden kausivaihtelu, heinäkuusta vilkastunut työvoiman kysyntä ja koulujen alkaminen laskivat työttömien määrää 3 700:lla elokuussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli elokuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 27 530 työtöntä työnhakijaa. Koulujen alkaminen ja mm. opetusalan ja rakennusalan työvoiman vilkas kysyntä laskivat elokuun työttömyyslukuja heinäkuuta alemmaksi. Työttömiä oli 3 700 vähemmän kuin heinäkuun lopussa. Työttömiä oli elokuun lopussa kuitenkin edelleen noin 1 700 enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli elokuun lopussa 1 480 henkilöä, mikä on noin 150 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös heinäkuusta 420 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla oli elokuun lopussa 600 ja vuosi sitten 360 työntekijää.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 5 020, mikä on 410 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuoria siirtyi opiskelemaan ja heinäkuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 1 030:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 290, mikä on 430 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömyyden kasvu hellitti hieman yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 8 080. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli noin 1 400 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi elokuussa 360:llä

Elokuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 630 työpaikkaa. Uusia, elokuun aikana avautuneita, paikkoja oli 2 130, mikä on 360 paikkaa enemmän kuin heinäkuussa. Kysyntää oli mm. erilaisille rakennusalan osaajille, kuten maanrakennustyöntekijöille ja kaivinkoneen kuljettajille. Uusien työpaikkojen määrä oli kaikkiaan kuitenkin 230 pienempi kuin vuosi sitten.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi 8 370:een

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli elokuun lopussa 8 370 työnhakijaa. Määrä nousi heinäkuusta 900:lla. Viime vuoden elokuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 390 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat elokuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (2 760), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 600), palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (1 400) ja työvoimakoulutuksessa (1 370).

Työttömyysaste alle 10 % seitsemässä kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 14,9 %. Vuosi sitten osuus oli 14,1 %. Työttömyysaste laski elokuussa jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ja oli alle 10 prosenttia seitsemässä kunnassa. Alueittain työttömyysasteet olivat matalimmat Merijärvellä 7,8 %, Reisjärvellä 8,4 % ja Kalajoella 9,3 %. Korkeimmat työttömyysasteet olivat elokuun lopussa Taivalkoskella 17,8 %, Iissä 17,6 %, Oulussa 17,1 % ja Pudasjärvellä 16,6 %.

Tiedot ovat kuntatason tietoja. Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.
Kansainvälisesti vertailukelpoisena tuottaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus viralliset työttömyysluvut maakuntatasolla.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 20.10.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

 


Alueellista tietoa