Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tulossa uusi tietopalvelu tuottajavastuun hoitavista yrityksistä

Uusi, julkinen tietopalvelu kokoaa tiedot kaikista jätehuollon tuottajavastuun hoitavista yrityksistä yhteen osoitteeseen. Vuoden loppuun mennessä avattavasta palvelusta kenen vain on helppo tarkistaa, minkä tuotteiden osalta yritys on hoitanut tuottajavastuun.

Eduskunta hyväksyi 7. kesäkuuta jätelakiin muutoksen, jonka myötä Suomeen tulee uusi tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu viimeistään 1.1.2023. Tietopalvelusta kuka vain voi tarkistaa, minkä tuotteiden osalta yritys on hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa, ja mihin tuottajayhteisöihin se kuuluu.

Tuottajavastuu tarkoittaa valmistajien, maahantuojien, pakkaajien ja etämyyjien velvollisuutta huolehtia markkinoille saattamiensa tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä sen jälkeen kun tuotteet poistuvat markkinoilta. Vastuu koskee akkuja ja paristoja, autoja, pakkauksia, paperia, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Tieto on ollut hajallaan eri paikoissa

Yritykset hoitavat tuottajavastuun pääsääntöisesti liittymällä kunkin tuoteryhmän omaan tuottajayhteisöön, joka huolehtii yrityksen puolesta tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä sekä raportoinnista viranomaisille.

Tuottajayhteisöillä on ollut tähänkin saakka velvollisuus julkaista jäsenyritysten nimet verkkopalveluissaan, mutta tieto tuottajavastuun hoitavista yrityksistä on ollut hajallaan eri verkkosivuilla.

–  Tuottajavastuu on lakisääteinen osa yritysvastuuta, joten tietopalvelu on tervetullut ja odotettu uudistus. Kuka vain voi jatkossa tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuun, ja minkä tuotteiden osalta. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan tarkastella hankintojen kestävyyttä sekä yrityksen vastuullisuutta ja lainmukaista toimintaa, sanoo johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Tietopalvelusta voi hakea tietoja muun muassa yrityksen nimellä ja Y-tunnuksella. Hakuperusteena voi käyttää myös muun muassa tuottajayhteisöä sekä tuottajavastuualaa.

Tietopalvelua tulee ylläpitämään Suomen ympäristökeskus, ja taustalla olevaa tuottajarekisteriä ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, joka valvoo tuottajavastuuta koko maassa.

Lue lisää