Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tervolan taajaman parannustyöt alkavat toukokuun alkupuolella (Lappi)

Maantien 19571 parantamisen tietyöt Tervolan taajamassa välillä Siltatie ja itäpuolentie alkavat toukokuun alussa. Rakennustyöt aloitetaan vesi- ja viemärijohtojen uusimisella sekä kaapelisiirroilla. Työt jatkuvat ensi kesänä mm. kiertoliittymän ja suojatiesaarekkeiden rakentamisella sekä kevyen liikenteen väylien parantamisella. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuussa 2020.

Hankkeeseen kuuluu kiertoliittymän rakentaminen Siltatien ja Keskustien liittymään. Keskustielle rakennetaan myös 8 suojatiesaareketta ja yksi pysäköintitasku sekä uusitaan Keskustien ja Kurjentien tievalaistus. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan maantien 19571 Keskustien ja Kurjentien varrella molemmin puolin 1,5 kilometrin matkalla. Kevyen liikenteen parantamisen yhteydessä sekä Keskustie että Kurjentie kavennetaan 6,5 metrin levyisiksi. Lisäksi uusitaan Keskustiellä sijaitsevan Jurvanojan vesistösillan pintarakenteita.

Maantielle 928 (Siltatie) rakennetaan suojatiesaareke M.A. Castrenintien kohdalle ja kevyen liikenteen väylää parannetaan tien pohjoispuolella 129 metrin matkalla.

Lisäksi urakassa rakennetaan tämän kesän aikana väistötila valtatielle 4 maantien 929 liittymän kohdalle.

Tervolan taajaman parantamisella sujuvoitetaan liikennettä, parannetaan liikenneturvallisuutta sekä liikenneympäristön viihtyvyyttä ja esteettömyyttä.

Hankkeen urakkahinta on 2,5 M€. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Tervolan kunta. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262


Alueellista tietoa