Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tekesin rahoitus hyvällä tasolla vuonna 2013 Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Tekes sijoitti Etelä-Savossa vuonna 2013 yhteensä  7,4 miljoonaa euroa yritysten ja julkisten organisaatioiden 20:een tutkimus- ja kehitysprojektiin.

Yritysrahoitus

Tekesin yritysrahoituksen kysyntä oli hyvä vuonna 2013. Yritysrahoitusta haettiin 22 yrityksen kehittämishankkeeseen yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Tekes myönsi rahoitusta 14 hankkeeseen 3,4 miljoonaa euroa. Myönnetystä rahoituksesta lähes 2,1 miljoonaa oli lainarahoitusta ja loput avustusta. Tekesin rahoitus kohdistui entistä enemmän tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja luomaan uutta liiketoimintaa.

Julkisen tutkimuksen rahoitus

Tutkimustoiminta ja tutkimusrahoituksen kysyntä jatkui vilkkaana myös vuonna 2013. Rahoitusta haettiin noin 5,4 miljoonaa euroa 12 tutkimushankkeeseen. Tekesin tutkimusrahoitusta myönnettiin 6 hankkeeseen, yhteensä 4 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoituksessa poikkeuksellista aiempiin vuosiin oli se, että 2013 valtaosa rahoituksesta (2,8 miljoonaa euroa) oli kansallista rahaa. Aiemmin tutkimusrahoituksessa on painottunut EU:n rakennerahastovarat.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa käynnistyi kaksi, Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo tutkimusyksiköissä kolme ja Maa- ja elintarviketutkimuskeskuksessa yksi Tekesin rahoittamaa tutkimushanketta. Tutkimuspuolella toiminta painottui Etelä-Savon osaamisaloista ympäristö- ja materiaaliteknologiaan.

Maakunnan kannalta uutena tutkimusrahoituksen muotona oli Tekesin FiDiPro rahoitus.  FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo –yksikkö sai FiDiPro -rahoitusta kaivosvesien puhdistuksen tutkimiseen 1,74 miljoonaa euroa ja Maa- ja elintarviketutkimuskeskus LuomuKasvu-hankkeelle 531 000 euroa. MTT toteuttaa hankkeensa yhdessä Helsingin Yliopiston ja Luomuinstituutin kanssa.

Rahoitustiedot löytyvät tietopankista

Rahoitustiedot julkaistaan Tekesin verkkosivujen avoimessa tietoaineistossa, joka löytyy sivulta Tekes Tietopankki. Tietoaineistossa on linkit Tekesin myöntämän ja maksaman rahoituksen tietokantoihin sekä Tekesin ohjelmien ja julkisten tutkimusprojektien projektihakuun. Myönnettyä ja maksettua rahoitusta voi hakea tietokannasta maakunnittain, toimialoittain, vuosittain ja organisaatiolajin tai organisaation nimen mukaan. Kaikki tiedot ovat osapuolikohtaisia ja perustuvat tutkimus- ja kehitystyön suorituspaikkaan.

Lisätietoja:

Teknologia-asiantuntija Timo Alasuvanto, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 032
Yksikön päällikkö Kirsi Kosunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 056


Alueellista tietoa