Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tarasten Kiertotalousalue Oy:n jätteenkäsittelyä koskeva YVA-menettely alkaa (Pirkanmaa)

Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa. Tarasten Kiertotalousalue Oy on jättänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle jätehuoltoa ja jätteenkäsittelyä koskevan YVA-hankkeen arviointiohjelman, ja siitä voi antaa mielipiteitä 22.3. asti.

Suunnitteilla uusi kiertotalousalue ja jätteenkäsittelyä Tampereen ja Kangasalan rajalle

Hankkeesta vastaavan Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimittama arviointiohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on, mitä ympäristövaikutuksia siinä aiotaan selvittää ja millä menetelmillä niitä selvitetään.

Tarasten Kiertotalousalue Oy suunnittelee uutta kiertotalousaluetta, johon sisältyy jätteidenkäsittelyalueen perustaminen.  Suunniteltavalla hankealueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita.  Alueelle sijoitetaan lisäksi tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä energiapuuterminaali. Vastaanotettava jätteen maksimäärä on 470 000 tonnia vuodessa, josta vaarallisen jätteen osuus on maksimissaan 188 000 tonnia vuodessa. Jätteitä käsitellään murskaamalla, seulomalla, stabiloimalla, termisesti, pesumenetelmällä ja kompostoimalla. Hankealueen tie-, kenttä- ja vallirakenteiden maarakentamisessa hyödynnetään jätteitä maksimissaan 374 000 tonnia vuodessa. Alueelle sijoittuvat toiminnot tarkentuvat YVA-arvioinnin aikana.

Suunniteltu hankealue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle, Tarasjärven alueelle, valtatie 9:n pohjoispuolelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskus. Kiertotalousalue-hanke on uusi Tarastejärven jätekeskuksesta erillinen hanke.

Suunniteltua toimintaa on ympäri vuoden arkisin klo 7 - 22 sekä kuljetuksia tarvittaessa yöaikaan ja viikonloppuisin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan kolmea hankevaihtoehtoa:

Vaihtoehto VE0: Alue toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu kierrätystoimintaa, jonka laajuus ei laitoskohtaisesti edellytä YVA-menettelyä.

Vaihtoehto VE1: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 235 000 tonnia vuosittain.

Vaihtoehto VE2: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain.

Yleisötilaisuus torstaina 14.3. klo 18-20

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 20.2.-22.3.2019 Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelu, Urheilutie 13; Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B;

Ohjelma on lisäksi luettavissa kirjastoissa: Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala, Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tampere ja Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 14.3. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1, Tampere. (Kahvitarjoilu 17.30 alkaen)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 22.3.2019 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille huhtikuussa 2019.

Lisätietoja hankkeesta ja arviointiohjelmasta:

  • www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA
  • Hankkeesta vastaava: Tarasten Kiertotalousalue Oy, Riina Rantsi puh. 040 725 8999, etunimi.sukunimi@erityisjate.fi
  • Konsultti: Envineer Oy, Janne Huttunen puh. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi
  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, Mervi Sivula, puh. 0295 036 011, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa