Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Sinilevät runsastuneet hieman Etelä-Savon vesistöissä (Etelä-Savo)

Viikolla 27 valtakunnallisen levähaittaseurannan Etelä-Savon kohdejärvillä ei ole havaittu merkittävästi sinilevää tai muita haitallisia leväesiintymiä. Kohteista Kyyvedellä havaittiin hieman levää kuten myös edellisellä viikolla 26. Järvissä on viime aikoina esiintynyt jonkin verran puiden siitepölyä, mikä näkyy veden pinnalla kellertävänä kalvona ja rannoilla kellertävänä kasaumana.

Alkukesän viileät säät ovat pitäneet toistaiseksi leväkasvun suhteellisen alhaisena. Järvien pintalämpötilat ovat olleet alkukesällä keskimääräistä alhaisempia vaikka nousivatkin kesäkuun loppua kohti lähemmäs ajankohdan keskimääräistä tasoa. Esimerkiksi Kyyvedellä oli 5.7. pintaveden lämpötila 17,5 astetta, mikä on noin puolitoista astetta ajankohtaan nähden viileämpää.

Leväesiintymät alkavat lisääntyä yleensä kesä-heinäkuun vaihteessa ja heinäkuun alkuviikkoina vesien ja ilmojen lämmetessä.

Levätilannetta seurataan säännöllisesti

Etelä-Savon levätilannetta seurataan tänä kesänä säännöllisesti 11 järvikohteella. Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin.

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan viikoittain torstaisin.

Älä ui levävedessä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192


Alueellista tietoa