Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Sateet lisäävät Pohjanmaan jokien happamuutta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suurten jokien happamuutta kuvaavat pH-arvot pysyivät lähes koko syksyn selvästi 6,0 yläpuolella. Marras-joulukuun vaihteessa satoi kuitenkin runsaasti, mikä vuoksi happamuutta kuvaavat pH-arvot laskivat varsinkin Pohjanmaan rannikon jokivesissä. Närpiönjoen pH laski marraskuun lopussa arvoon 5,4 ja Lapväärtinjoki joulukuun alussa arvoon 5,9. Pienissä happamuudesta yleensä voimakkaammin kärsivissä joissa happamuushaitat olivat voimakkaampia. Marras-joulukuun vaihteen pH-arvot laskivat 5,0:n tai sen alle Maalahdenjoella, Sulvanjoella, Laihianjoella, Vöyrinjoella ja Kälviänjoella. Myös muissa pienissä joissa todettiin happamuusongelmia. Lisäksi voimakkaaseen happamuuteen liittyvää veden poikkeuksellista kirkastumista havaittiin ainakin Vöyrinjoella, Kimojoella ja Lehmäjoella. Kirkastuminen johtuu humusaineiden saostumisesta happamissa oloissa.  

Alkusyksy oli varsin kuiva ja runsaimmat sateet ja virtaamat osuivat vasta marraskuun lopulle. Alkusyksyllä vesimäärät joissa olivat vähäisiä. Tämä näkyi korkeina ravinnepitoisuuksina muutamassa pienessä jätevesikuormituksen vaivaamassa joessa, kuten Petolahdenjoessa ja Harrströminjoessa. Happamuusongelmia taas alkoi ilmetä vasta sateiden myötä marraskuun lopulla. Mikäli talvi jatkuu lauhana ja runsassateisena on todennäköistä, että happamuushaitat jatkuvat ja voivat osin pahentuakin. Happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta vapautuva happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojeluongelma. Tavoitteellisena happamuuden minimiarvona vuositasolla pidetään pH-arvoa 5,5.

Lisätietoja:

  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948

Alueellista tietoa