Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Rupilisko voi todistetusti paremmin METSO-hankkeen ansiosta (Pohjois-Karjala)

Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman hankkeissa on tehty hartiavoimin työtä Suomen metsien lajiston hyväksi. Tänä vuonna päättyvässä verkostohankkeessa on kaivettu kuluneiden kahden vuoden aikana 18 uutta lampea uhanalaisen rupiliskon elinalueelle Pohjois-Karjalaan. Elokuussa toteutetuissa seurannoissa havaittiin rupiliskojen levinneen jo kuuteen uuteen lampeen.

"Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun rupiliskot ovat lisääntyneet lajille varta vasten kaivetuissa lammissa", toteaa hankkeen työntekijä ja rupiliskotutkija Ville Vuorio Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Lampia on kaivettu METSO-hankkeen toimesta sellaisille alueille, joiden rupiliskokannat ovat heikentyneet esimerkiksi lampien umpeenkasvun tai ojitusten seurauksena. Uusien lampien kaivamisen lisäksi rupiliskojen elinoloja on kohennettu syventämällä olemassa olevia lampia, nostamalla niiden vedenpintaa ja ennallistamalla lampien lähellä olevia suoalueita.

"Näiden havaintojen myötä on selvää, että rupiliskoja on nyt enemmän Suomessa kuin ennen hanketta", iloitsee Vuorio.

Yhteistyötä Pohjois-Karjalan maskotin hyväksi

Rupiliskoilta hyväksynnän saaneet lammet sijaitsevat yksityisten metsänomistajien, Joensuun kaupungin ja UPM:n mailla. Lampien suunnittelu ja toteutus on tehty yhdessä ELY- ja Metsäkeskuksen sekä UPM:n kanssa, kaivuutöihin osallistui paikallisia koneyrittäjiä. Rahoitusta hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön lisäksi UPM:ltä ja Joensuun kaupungilta sekä Ilosaarirockin hiilikompensaation myötä myös Joensuun Popmuusikot ry:ltä ja POP-pankilta. Yksityismailla lampia on kaivettu ja pienvesiluontoa ennallistettu myös Metsäkeskuksen luonnonhoitohankerahoituksella

"Rupiliskosta tuli nelivuotisen hankkeen aikana koko Pohjois-Karjalan maskotti; se on esiintynyt niin lehdissä, rocktapahtumassa, musiikkivideolla kuin lautapelissäkin. Vuonna 2012 Joensuun kaupunki nimesi rupiliskon nimikkolajikseen", kuvailee hankkeen vastuullinen johtaja Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Hankkeen toiminnan myötä rupiliskon esiintymisalueet osataan nykyään huomioida kustannustehokkaasti osana normaalia metsänhoitoa. Hakkuut suunnitellaan niin, että rupiliskolampia ympäröivä puusto säästetään. Iloiset uutiset uusien lampien asukkaista todennäköisesti kannustavat myös jatkamaan rupiliskon elinympäristöjen luonnonhoitoa.

"Pienvesien ja niitä ympäröivien metsien tilan parantamiseksi tehdyt toimet näyttävät todistetusti vahvistavan Pohjois-Karjalan rupiliskokantaa. Lajilla on tätä kautta paremmat mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta", Hakalisto toteaa.

"Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa tässä METSO-hankkeessa on ollut erittäin mielekästä, koska rupiliskon elinolosuhteiden turvaamisessa ja parantamisessa on kyetty viemään ekologinen tieto ja nykyaikainen metsäosaaminen jo hankkeen aikana käytännön metsätaloustoimintaan", toteaa UPM:n ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.

Lisätietoja

Ville Vuorio, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, [email protected], puh. 0400 885 172

Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, [email protected], puh. 040 827 5475

Juha-Matti Valonen, UPM, juha-matti.valonen(ät)upm.com, puh. 0400 152 416

Ville Moilanen, Joensuun kaupunki, ville.moilanen(ät)jns.fi, puh. 050 672 81

Petri Varis, Ilosaarirock, petri.varis(ät)ilosaarirock.fi, puh. 044 293 6889

 

Linkit

Ilmastonmuutos metsässä – Rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi -hankkeen esittely metsonpolulla http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/rupilisko.php

Rupilisko Ilosaarirock-tapahtumassa http://www.ilosaarirock.fi/2012/ymparisto/rupilisko.php

Rupilisko Joensuun kaupungin sivuilla http://www.joensuu.fi/rupilisko

Rupilisko ja UPM https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Sivut/rupilisko-metso-verkostohankkeessa.aspx

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

Kuvat ovat maksutta tiedotusvälineiden käytössä. Kuvaaja, Ville Vuorio, mainittava.

http://bit.ly/rupilisko


Alueellista tietoa