Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022 saa jatkoa

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää erilaisten ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen ja kehitettyä niistä esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden sekä tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyvien investointihankkeiden osalta seuraava hakujakso päättyy jo 31.8.2022 mutta tälle vuodelle on tulossa vielä yksi hakujakso, joka päättyy 31.10.2022. Ensi vuoden hakujaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää