Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus tammikuu 2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto)

Trendit

  • Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 27 130, mikä on 2 350 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 2 860, lisäystä vuoden takaisesta 24 paikkaa
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski joulukuusta 2013 ollen tammikuun lopussa 4 420. Nuoria oli työttömänä 460 enemmän kuin vuosi sitten
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 6 115, mikä on 1 010 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 1 115 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa maan kuudenneksi korkein eli 14,8 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi eli 13,6 %. Koko maassa osuus oli tammikuussa 12,5 % ja nousi edellisen vuoden 11,2 %:sta 1,3 prosenttiyksikköä.

Työttömyys laski hieman alkuvuonna 2014. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 27 127 työtöntä työn­hakijaa, mikä on edelleen 2 353 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (naiset +1 235, miehet +1 118). Joulukuun 2013 lopusta työttömien työnhakijoiden määrä laski 186 hakijalla.

Työttömistä TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä kasvoi. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna lo­mautettuja oli 464 enemmän. Joulukuuhun verrattuna määrä nousi 38:lla henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa tekevien osuus lomautetuista laski joulukuusta ja heitä oli tammikuun lopussa 417 (taulukko 2). Ennakkoilmoituksia tammikuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon 69.

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli tammikuussa avoinna kaikkiaan 4 328 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 858. Uusia työpaikkoja oli 24 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi tammikuun aikana 1 788 (taulukko 1).

Tammikuun lopussa avoinna oli 2 390 työpaikkaa, mikä oli 196 enemmän kuin vuosi sitten. Ammattiryhmittäin työvoiman kysyntä nousi viime vuoden tammikuusta viidessä ryhmässä; hallinto-, toimisto- ja it-alan työn, terveydenhuolto- ja sosiaalityön, tieteellisen- ja teknisen työn, maa- ja metsätaloustyön sekä jonkin verran myös kuljetus- ja liikennetyön aloilla. Muilla aloilla työvoiman kysyntä laski. Suurinta lasku oli teollisuuden aloilla. Avoinna oli määrällisesti eniten palvelualan (751), kaupallisen alan (515) sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan (359) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Tammikuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli naisia 10 830 ja miehiä 16 297. Naisten työttömyys laski joulukuusta 101 hakijalla ja miesten työttömyys 85 hakijalla. Edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna naisten työttömyys nousi suhteellisesti enemmän (12,9 %) kuin miesten työttömyys (7,4 %), (taulukko 2).

Ikäryhmistä alle 25-vuotiaiden työttömyys laski joulukuusta, mutta yli 50-vuotiaiden työttömyys nousi. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 4 417, mikä on 213 vähemmän kuin joulukuun lopussa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski joulukuun lopusta 228 hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 16,3 % (koko maa: 13,1 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli tammikuun lopussa 22,3 % (koko maa: 15,9 %). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 8 310, mikä on 40 enemmän kuin joulukuun lopussa. Vuoden 2013 tammikuuhun verrattuna nuorten työttömyys nousi 456:lla ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 626 työnhakijalla (taulukko 2).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli 1 012 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 6 116, mikä on 123 enemmän kuin joulukuun lopussa. Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työn­hakijoista oli 22,5 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 26,1 %. (taulukko 2). Pitkäaikaistyöttömiä oli ikäryhmityksen mukaan eniten yli 50-vuotiaiden työttömien ryhmässä (sisältää yli 55-vuotiaat), (kuvio 2.)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 934. Määrä on 17 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 195. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 887) oli tammikuussa 32,4 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi terveydenhuolto- ja sosiaalityön (+542), rakennustyön (+325), tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn (+308) sekä teollisuus- ja varastotyön (+275) aloilla (taulukko 4).

Työttömyyden kehitys kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski joulukuusta tammikuuhun 13 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste laski Hailuodossa (1,4 %-yksikköä) ja Pyhännällä (1,3 %-yksikköä). Työttömyysasteen nousua tapahtui eniten Haapajärvellä (1,5 %-yksikköä). Edellisen vuoden tammikuusta työttömyysaste laski 5 kunnassa ja nousi 24 kunnassa, joista eniten Nivalassa 2,7, Haapajärvellä 2,3 ja Pyhäjoella 2,2 %-yksikköä.

Työttömyysaste oli tammikuun lopussa alle 10 % kahdessa kunnassa eli Reisjärvellä, 8,2 % ja Hailuodossa 9,4 %. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Pudasjärvellä 18,6 %, Iissä 18,1 %, Taivalkoskella 17,7 % ja Kuusamossa 16,4 %. Oulun työttömyysaste tammikuun lopussa oli 15,9 % (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli tammikuun lopussa 10 082 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (2 111), työllistettynä/työharjoittelussa (3 062), työ-/koulutus­kokeiluissa (757), ja muissa palveluissa (4 105) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden tammikuusta 1 115 hakijalla. Joulukuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä nousi 553 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli tammikuun lopussa 27,1 %. Koko maassa aktivointiaste oli matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 26,4 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rakennerahasto -yksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rakennerahasto -yksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtajat    Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Katsaus kokonaisuudessaan >>

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla'-katsauksesta: www.ely-keskus.fi > ELY-keskukset > Pohjois-Pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta


Alueellista tietoa