Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjanmaan joet ja järvet edelleen nousussa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

26.12.2013 klo 12.39

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien virtaamat ja järvien pinnat ovat edelleen lievässä nousussa. Jokien virtaamat saavuttavat tämän hetken ennusteiden mukaan huippunsa vielä tällä viikolla. Järvien osalta huippu saavutetaan vuodenvaihteessa tai tammikuun alussa. Tapaninpäivän aamupäivällä on muodostunut jääpato Perhonjoen alaosalle valtatie 8:n alapuolelle.

Jokien virtaamat ovat nyt pääosin keskimäärin vuosittain toistuvan tulvan tasolla.  Tulvavesiä on pelloilla ainakin Lapuanjoella ja Kruunupyynjoella. Vuodenvaihteeseen mennessä Kruunupyynjoen ennustetaan saavuttavan tason, joka vastaa kerran 3-5 vuodessa toistuvaa tulvaa.

Perhonjoella VIssaveden ja Venetjoen tekojärvien ennustetaan saavuttavan ympäristöluvan mukaisen normaaliajan ylärajan ennen vuodenvaihdetta. Lapuanjoen tekojärvet (Hirvijärvi ja Varpula) jäänevät ylärajansa alapuolella. Närpiönjoella Kivi-ja Levalammen tekojärvi on ylittänyt normaaliajan ylärajan, mutta on juoksutusten lisäysten ansiosta kääntymässä laskuun.

Kyrönjoella Kalajärven tekojärvi on ylittänyt normaaliajan ylärajan ja pysyy ennusteiden mukaan sen yläpuolella vielä pitkään tammikuulle. Normaaliajan yläraja saadaan Kalajärvellä tulvatilanteissa ylittää 25 sentillä.  Tilanteen helpottamiseksi ryhdytään Kalajärven yläpuolisia vesiä johtamaan Kihniänjokeen ja lisätään juoksutusta  Kalajärven alapuoliseen Seinäjokeen. Sekä Kihniänjoki ja Seinäjoen vanha uoma ovat edelleen jäässä ja alueella on jääpatoriski.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tilanteen seurantaa.

Lisätietoja

  • Kim Klemola (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) puh. 0295 02 7829
  • Tuuli Saari ( Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa), puh. 0295 027 925
  • Kristiina Kastman ( Keski-Pohjanmaa), puh. 0295 038 344

 


Alueellista tietoa