Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pitkäjänteinen talkootyö toi Viirinkylälle voiton valtakunnallisessa Vuoden maisemateko 2021 -kilpailussa (Lappi)

Viirinkylä Kemijoen jokivarsimaisemassa on valittu voittajaksi MKN:n valtakunnallisessa maisematekokilpailussa. Koko kylän monipuolinen innostus maisemanhoitoon teki vaikutuksen valintaraatiin. Valtakunnallinen Vuoden maisemateko -tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Lapin maakuntaan.​​​​

Lampaat laiduntamassa joen rantatörmällä aurinkoisena kesäpäivänä.

Lampaat laiduntamassa maisematekoalueella. Kuva: Arto Sääskilahti.

Viirinkylän jokivarsimaiseman hoitotyöt kattavat 15 hehtaarin alueen Rovaniemen lähellä. Valintaraati arvosti kylän vahvaa yhdessä tekemistä sekä maisemateon monipuolisuutta. Kemijoen jokivarsimaiseman hoitotyöt olivat laajoja ja pitkällä tähtäimellä tehtyjä. Viirinkylän asukkaat raivasivat hoitoalueen umpeen kasvaneen jokivarsimaiseman ja rakensivat lammasaitauksia 100 maisemanhoitolampaalle.

Raadin mielestä Viirinkylä toimii hienona esimerkkinä suomalaisille kylille ja yhteisöille. Teko tukee kylän perinteitä samalla, kun se houkuttelee kylään uusia tulijoita. Toiminta oli monipuolista: mukana oli jokaiselle sopivaa tekemistä ja isoja kokonaisuuksia. Lisäksi toiminnan avulla voitiin palkata paikallisia nuoria kesän raivaustöihin.
- Viirissä näkyy, että ohjat otetaan pienessä kylässä omiin käsiin. Siellä on syttynyt tekemisen meininki, raati kehuu.

Vuoden maisemateko 2021 -kilpailun voittajan edustaja Arto Sääskilahti ja ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä. Kuva: Tiina Makkonen.

- Älyttömän hyvältähän tämä tuntuu. Lämmittää sydäntä ja antaa lisäpotkua jatkamaan, kylän puuhamies Arto Sääskilahti kuvailee omia ja talkoolaisten tunnelmia. Talkoissa jokaisella on ollut tärkeä rooli, Sääskilahti painottaa.

Maatalouden muutoksilla on ollut iso vaikutus Viirinkylän maisemaan.
- Kun karjaa ja laidunta ei enää ole missään, ympäristö pusikoituu täysin.

Laidunnuksella ja raivaamisella on saatu palautettua alueelle arvokkaita perinnemaisemia. Jopa kadonneita kasvilajeja on palannut takaisin luontoon.

Lapin ELY-keskus on tehnyt ympäristöministeriölle esityksen Yläkemijoen kylämaisemat -alueelle perustettavasta maisemanhoitoalueesta

Luonnonsuojelulain nojalla perustettavia maisemanhoitoalueita on Suomessa vasta viisi. Lappiin on aiemmin perustettu vastaavan statuksen saaneet alueet Pelkosenniemelle ja Simoon. Viirin kyläyhdistykset tekivät aloitteen maisemanhoitoalueen perustamisesta vuonna 2019. Tämän jälkeen on valmistunut maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä kyläläisten ja maanomistajien kanssa.

Kuva otettu niityn reunalta aurinkoisena kesäpäivänä, taustalla jokiranta ja joen rannan läheisyydesä talkoolaisia tekemässä lammasaitaa.

Viirinkylän lammasaitatalkoot. Kuva: Ariana Tretow.

Suunnitelman mukaisia töitä on toteutettu sekä talkootyönä että Helmi-ohjelman rahoituksen turvin. Kylä on osallistunut kylämaiseman kehittämishankkeisiin ja tekee aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Maisema avartuu joka vuosi luoden samalla viihtyisää kyläympäristöä ja yhteisöllisyyttä.

 

Lisätietoja:

Vuoden maisemateko-kyläyhteisön edustaja
Arto Sääskilahti, Viirinkylä
puh. 0400 363 087

Lapin ELY-keskus
Ylitarkastaja Marjut Kokko, puh. 0295 037 380
marjut.kokko(at)ely-keskus.fi