Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaan kilpailukykyä ja työvoiman saatavuutta vahvistetaan uusilla toimilla (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla työttömyys alenee maan kärkivauhtia, yritykset kasvavat ja niiden kannattavuus paranee. Tämä positiivinen rakennemuutos on kuitenkin aiheuttanut erityisesti vienti- ja teknologiateollisuudessa jo merkittävää pulaa osaavista työntekijöistä. Tilanteeseen on nyt tartuttu uudenlaisella yhteis-työllä ja erillistoimilla.

–  Siltasopimus on merkittävä, sillä hallintorajat ylittävällä eri toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä saamme aikaan aiempaa parempia tuloksia Pirkanmaan hyväksi, toteaa yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan vastikään hyväksytty kaksivuotinen siltasopimus kokoaa yhteen valtion, kunnat, oppilaitokset ja muut toimijat edistämään alueen työvoiman saatavuutta ja teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista. Lisäksi Pirkanmaalla tarvitaan toimenpiteitä työllisyyspotentiaalin sekä tutkimuksen ja kehityksen alustojen hyödyntämiseen, kiertotalouden osaamistarpeisiin sekä sujuvaan liikenteeseen.

–  Sopimus tulee oikeaan ajankohtaan, sillä maakunnan yritykset ovat parhaillaan hyvässä iskussa. Tarjolla olevat työpaikat ja investoinnit on nyt tärkeää kyetä kotiuttamaan mahdollisimman täysimääräisinä, korostaa kehityspäällikkö Marko Koskinen Pirkanmaan liitosta.

Siltasopimuksen myötä alueelle muun muassa luodaan uusia koulutusohjelmia ja -kokonaisuuksia, houkutellaan kansainvälisiä osaajia ja kehitetään ammatillista koulutusta. Tavoitteena on myös kehittää malli, jolla alueen suurhankkeiden osaamistarpeisiin pystytään varautumaan ennakolta. Lisäksi osapuolet osaltaan edistävät alueen liikennehankkeita.

Mikä on siltasopimus?

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2018 laajentaa Lounais-Suomen siltasopimusmallia myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille. Siltasopimus perustuu Esko Ahon selvityshenkilötyössään 24.8.2017 tekemiin johtopäätöksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama siltatyöryhmä on hyväksynyt Pirkanmaan siltasopimuksen 23.1.2019. Sen osapuolina ovat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan oppilaitokset, Tampereen yliopisto, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö sekä käytännön toimissa yritykset ja järjestöt.

Lisätiedot:

  • Pirkanmaan ELY-keskus: yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari, puhelin 0295 036 053, riikka.joutsensaari@ely-keskus.fi
  • Pirkanmaan liitto: kehityspäällikkö Marko Koskinen, puhelin 0500 752 573, marko.koskinen@pirkanmaa.fi  

Alueellista tietoa