Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalainen työtön voi saada itselleen kohta yksilöllisen palveluohjelman (Pirkanmaa)

Uusi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston palveluohjelma tulee tarjoamaan henkilökohtaista apua työpaikan löytymiseen 3500 pirkanmaalaiselle työttömälle työnhakijalle. Tässä palvelussa asiakkaan työttömyyden kestolla tai iällä ei ole merkitystä. Palvelu alkaa marraskuussa ja on yksi Pirkanmaan TE-toimiston konkreettisista toimista hallitusohjelman 75 % työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Mitä uutta palvelu tarjoaa asiakkaalle?
Työnhakija-asiakas saa henkilökohtaista palvelua työnhakuunsa palvelutarpeidensa mukaisesti. Palvelun aikana yksityinen palveluntuottaja vastaa asiakkaan kaikista palveluista. Asiakas saa kaiken palvelun yhdestä paikasta. Palvelun enimmäiskesto on 12 kuukautta ja tämän aikana asiakas saa yksilöllisten palvelujen kokonaisuuden. Tavoitteena on, että asiakas löytää työllistymistään edistävät ratkaisut. TE-toimiston palveluista käytettävissä ovat valmennuksen lisäksi muun muassa työkokeilu, palkkatuki ja koulutus.

Palveluntuottajilla on laajat verkostot, joita he hyödyntävät asiakkaan työllistymispolun rakentamisessa. Palveluntuottajat voivat muodostaa myös useamman palveluntuottajan yhteenliittymiä ja sitä myötä heillä on mahdollisuus uusiin innovaatioihin ja yhteistyömuotoihin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?
Palvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työllistymistään edistäviä palveluja ja tukea. Palveluun pääsee mukaan työnhakijat, joiden katsotaan hyötyvän pitkäkestoisemmasta palvelusta. Asiakkaalla saattaa olla esimerkiksi urasuunnittelun ja työllistymisen palvelutarpeita, työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä, osaaminen ei vastaa nykyisiä työmarkkinoiden tarpeita tai koulutustaso saattaa olla alhainen. Uusi palvelu tulee sisältämään kaksi erilaista palveluohjelmaa, joiden sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun palveluntuottajat on valittu.

Koska palvelu alkaa ja miten siihen pääsee mukaan?
Palvelu alkaa marraskuussa 2019 ja se kestää kesäkuuhun 2021. Palveluntuottajien valinnat julkaistaan lähiviikkoina ja TE-toimiston asiantuntijat alkavat ohjata kohderyhmän työnhakijoita palveluun heti sen jälkeen. Uuden palvelun mahdollistavat Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus ja yksityiset palveluntuottajat verkostoineen.

Taustaa:
- Tämän uuden palvelun käynnistäminen on yksi Pirkanmaan TE-toimiston konkreettisista toimista hallitusohjelman mukaisen 75 % työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyöllä yksityisten toimijoiden kanssa halutaan tarjota asiakkaille palvelutarpeen mukaista pitkäkestoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua. Tavoitteena on parantaa TE-palvelujen saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös lisätä osaavan työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla ja mahdollistetaan työvoiman ulkopuolella olevia asiakkaita palvelun kautta takaisin työelämään, toteaa Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen.

- Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan ELY-keskus haluavat olla edistämässä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelumarkkinoiden ja järjestäjäkumppanuuksien kehittymistä. Taustalla on myös halu vahvistaa julkisten ja yksityisen toimijoiden yhteistyötä ja saada kokemusta PPP-hankkeesta (Public Private partnership -hankintamalli), kertoo yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:
Riku Immonen, puh. 0295 045 576 johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto, johtaja
Irene Impiö, puh. 0295 045 775 palvelujohtaja, Pirkanmaan TE-toimisto
Tarja Paulaniemi, puh. 0295 045 708 palvelujohtaja, Pirkanmaan TE-toimisto
Riikka Joutsensaari, puh. 0295 036 053 yksikön päällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa