Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Padasjoella puhdistetaan ampumaratojen pilaantunut maaperä (Päijät-Häme)            

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Padasjoen Iso-Taruksen harjoitusalueen ampumaratojen maaperän puhdistamisesta. Puolustusvoimien, riistanhoitoyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen käytössä olevat neljä ampumarataa kunnostetaan tämän vuoden aikana. Ampumaratojen taustavalleihin rakennetaan suojarakenteet, joilla kerätään sadevedet niin, etteivät ne huuhtele luotien metalleja pohjaveteen. Samalla poistetaan taustavalleista vanhat luodit ja pilaantunut maa-aines. Ampumaratojen maaperä on pilaantunut vuosien varrella lyijyllä, kuparilla, antimonilla ja PAH-yhdisteillä. Poistettavaa pilaantunutta maata on yhteensä noin 1800 tonnia.

Maaperän puhdistustyöstä vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta. Taustavallien pilaantuneen maaperän puhdistus alkaa huhtikuussa.

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, etteivät maaperän haitta-aineet kulkeudu pohjaveteen ja muuten haittaa alueen maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Osa kaivumassoista voidaan hyödyntää taustavallien muotoilussa suojarakenteiden alla. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240, olli.valo(at)ely-keskus.fi     

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi       


Alueellista tietoa