Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Nikkelipäästön aiheuttaman ympäristövahingon korjausprosessi etenee (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannossa tapahtui poikkeuksellinen päästö Kokemäenjokeen 5.-6.7.2014. Vesistöön päätyi noin 66 tonnia nikkeliä ja pienempiä määriä muita haitta-aineita, merkittävimpänä 1,3 tonnia kobolttia. Päästö aiheutti laajoja simpukkakuolemia ja muita vaikutuksia Kokemäenjoen veden ja sedimentin laatuun. Varsinais-Suomen ELY-keskus on päästön johdosta käynnistänyt merkittävän ympäristövahingon korjaamiseen tähtäävän prosessin, jonka tavoitteena on palauttaa ennen päästöä ollut perustila. Merkittävien ympäristövahinkojen korjaaminen perustuu EU:n ympäristövastuudirektiivin ja on Suomen oloissa harvinaista: toistaiseksi päätöksiä on annettu kahdesta muusta tapauksesta (Talvivaara Sotkamo Oy vesistövahinko ja Mawson Oy luontovahinko). Nikkelipäästön johdosta on käynnissä myös kalataloudellisia selvityksiä ja poliisitutkinta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut 25.2.2016 Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä suunnitelman Kokemäenjoen merkittävien luonto- ja vesistövahinkojen korjaamiseksi. Suunnitelmassa esitetään ensisijaisena korjaavana toimenpiteenä luontaista palautumista. Esitys perustuu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) laatiman raportin johtopäätöksiin simpukkakannan palautumisen mahdollisuuksista. Seuraavaksi ELY-keskus tulee kuulemaan suunnitelmasta asianosaisia ja asiantuntijoita. Tämän jälkeen ELY-keskus päättää valittavista korjaavista toimenpiteistä.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on seurannut päästön vaikutuksia ELY-keskuksen 23.9.2014 tekemän päätöksen mukaisesti ja lisäksi toiminnanharjoittaja on teettänyt täydentäviä tutkimuksia korjaussuunnitelmaa varten. Viimeisin raportti on valmistunut 13.1.2016 (KVVY) ja luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilta, linkki alla. Sivulle on koottu keskeiset tutkimustulokset, päätökset ja tiedotteet. 

Lisätietoja:

Kokemäenjoen nikkelipäästö (ely-keskus.fi/varsinais-suomi)

Ympäristövahinkojen korjaaminen (ymparisto.fi)

Korjaamisprosessin eteneminen: Anna Laiho p. 0295 022 889

Vesistövaikutukset: Harri Helminen p. 0295 022 865


Alueellista tietoa