Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Muutosjohtajat aloittivat maakuntakierroksensa Kaakkois-Suomesta (Kaakkois-Suomi)

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisten muutosjohtajien maakuntakierros "Sote ja monialainen maakunta" käynnistyi 16.2.2017 Imatralta ja jatkui seuraavana päivänä 17.2. Kotkassa. Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju vierailevat kevään aikana tulevien maakuntien alueilla tapaamassa alueiden ihmisiä ja keskustelemassa uudistuksesta.

Muutosjohtajat kuvasivat tilaisuuksien tavoitteiksi molemminpuolisen ymmärryksen vahvistamisen, tiedon ja kokemusten vaihdon sekä ideoiden ja ihmisten törmäyttämisen. Muutosjohtajat toivoivat saavansa tilaisuuksissa ja niiden jälkeenkin palautetta ja uusia ideoita valmistelutyöhön, johon alueiden osaaminen tuo arvokkaan ja tärkeän panoksen.


Imatralla pohdittiin valinnanvapauden vaikutuksia, palvelujen muutoksia ja maakuntauudistuksen riskejä ja mahdollisuuksia. Kuvassa vas. Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Aija Tuimala, Saku Härkönen YM:stä, Taito Vainio STM:stä, Pauli Harju sekä fasilitaattorina toiminut Hanna Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tilaisuuksien aamupäivän ohjelma oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja erityisesti henkilöille, jotka ovat mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Iltapäivän työpajoissa uudistuksen valmisteluun osallistujien oli mahdollista keskustella valtakunnallisten valmistelijoiden kanssa. Alueella koettiin positiiviseksi se, että muutosjohtajien seurueessa oli bussilastillinen eri ministeriöiden avainasiantuntijoita kuulemassa alueiden ääntä ja kertomassa osaltaan valmistelun tilanteesta. Työpajoissa käsiteltiin muun muassa elinvoimaan ja kasvupalveluihin liittyviä asioita, soteuudistuksen kokonaisuutta, maakunnan perustamisen problematiikkaa, alueidenkäyttö- ja ympäristötehtäviä sekä varautumista. 


Kotkassa vilkasta keskustelua herättivät erityisesti sote-uudistukseen liittyvät asiat. Lavalla vasemmalta Jorma Haapanen Kotkan kaupungilta, Jussi Rahikainen SM:stä, Sinikka Salo, Hanna Kailasto, Mirja Kiviranta MMM:stä ja Mikko Kuoppala TEMistä.  

Tilaisuudet alkoivat maakuntajohtajien avauspuheenvuoroilla, minkä jälkeen muutosjohtajat Sinikka Salo ja Pauli Harju esittelivät valtakunnallisen valmistelun tilannekatsaukset, uudistuksen viimeisimpiä lakiesityksiä ja lakien toimeenpanoon valmistautumista. Valinnanvapauslaki on parhaillaan lausuntokierroksella.

Aamupäivän vuorovaikutteisen osuuden taustaksi oli alueella valmisteltu kiinnostavien teemojen paketti, jonka kysymyksiä täydensi tilaisuuden aikana saatu runsas sähköpostipalaute. Pariporinat ja jokaiselle jaetut "ruusuja ja risuja" -palautelomakkeet täydensivät lavakeskustelun ja yleisöpuheenvuorojen vuorovaikutteisuutta. Palautteita ja kysymyksiä toivotaan saatavan kansalailta ja sidosryhmiltä myös jatkossa osoitteisiin maakuntauudistus@ekarjala.fi ja alueuudistus@kymenlaakso.fi.


Pauli Harju kuvaili aikataulua lainsäädäntöpuolella hengästyttäväksi. Väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa 1.7.2017 ja maakuntavaalit ovat vuorossa tammikuussa 2018. 


Sinikka Salo näkee sote- ja maakuntauudistuksessa erittäin hyviä mahdollisuuksia kehittää palveluja ja asiakaslähtöisyyttä.

Ammattilaisten aivoriihestä saatu ensimmäisiä tuloksia 

Aamupäivällä käytiin laaja-alaista vuoropuhelua valtakunnallisten ja alueellisten muutosjohtajien, yleisön sekä ministeriöiden edustajien kesken. Sote- ja maakuntauudistuksen onnistumiseen on ollut mahdollisuus vaikuttaa mm. vastaamalla tammi- ja helmikuun aikana valtakunnallisesti toteutettuun verkkoaivoriiheen, jonka tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti ja alueellisesti uudistuksen valmistelussa. Sinikka Salo kertoi, että Etelä-Karjalan ammattilaiset näkevät uudistuksessa tärkeänä päällekkäisyyksien karsimisen ja palvelujen saatavuuden säilymisen. Työsuhdeasioista kaivataan lisää tietoa. Kymenlaaksossa verkkokyselyyn vastanneet pitävät tärkeänä palveluiden hyvää saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Lisää tietoa tarvitaan työsuhdeasioista, talouden realiteeteista sekä tulevaisuuden palveluista ja aikataulusta. 


Tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden johto oli mukana tilaisuuksissa. Kuvassa etualalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar ja taustalla puheenvuoroa pitää pelastusjohtaja Vesa Parkko.


Valinnanvapaus puhutti. Kuvassa vas. Marja-Riitta Pihlman TEM:stä, Mirja Kiviranta MMM:stä, Sinikka Salo STM:stä ja EKSOTEn Keijo Siiskonen Imatralla keskustelemassa.


Maakuntaseminaari toi runsaasti alueen ammattilaisia ja ministeriöiden edustajia Kotkan Höyrypanimolle.


Imatralla kulttuuritalo Virran sali täyttyi kiinnostuneista kuulijoista. Tässä on menossa vuorovaikutteisen osion pariporinatuokio, jonka avulla osallistujat kehittelivät uusia ideoita maakuntauudistukseen liittyen.

Yhteistyö ja yhdenvertaisuus vahvoja teemoja

Molempien maakuntien keskusteluissa nousivat vahvasti esille valinnanvapauteen liittyvät asiat ja yhteistyö niin maakuntien välillä kuin laajemminkin, kuntien, maakuntien ja valtion kesken. Molemmissa maakunnissa pidettiin tärkeänä yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuudessa sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista. Kymenlaaksossa pääpaino oli sote-palveluissa ja niiden järjestämisessä. Muun muassa sairaaloiden mahdollinen lakkauttaminen ja pelko yksityisten palveluntuottajien suosimisesta nousivat esille keskusteluissa. Sinikka Salo ja Pauli Harju painottivat ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä sote- ja maakuntauudistuksen menestyksekkäässä toteuttamisessa.

 

Teksti: Tuija Närhi ja Hanna Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuvat: Jussi Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maakuntavierailujen ohjelmat sekä muutosjohtajien esitykset ovat alueuudistus.fi-sivustolla. Etelä-Karjalan tilaisuudessa esille nousseita kysymyksiä ja vastauksia niihin kootaan ekarjala.fi-sivustolle viikolla 9. Kysymyksiä voi edelleen lähettää Etelä-Karjalan uudistukseen liittyen osoitteeseen maakuntauudistus@ekarjala.fi  Kymenlaakson osalta kysymyksiä voi edelleen lähettää osoitteeseen alueuudistus@kymenlaakso.fi.  Kiinnostavimpia aiheita nostetaan myös sivuille uusikymenlaakso.fi. Sivustolla voi myös lähettää ideoita tai ehdotuksia sote- ja maakuntauudistukseen liittyen.


Alueellista tietoa