Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Muutoksia liikennelupien suoritemaksuihin (ELY-keskus)

Liikennelupien suoritemaksujen tasoa on tarkistettu ELY-keskusten maksupolitiikan ja kustannusseurannan perusteella. Suurimmat yksittäiset muutokset on tehty tavaraliikennelupien suoritemaksuihin.

Tavaraliikenteen lupahallinnon keskittäminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen on tehostanut lupatoimintaa ja kustannusseurantaa. Kun toimintaa on sähköistetty, erityisesti viranomaisten välisissä rekisterikyselyissä, liikennelupien tuotantokustannukset ovat pienentyneet merkittävästi ja suoritemaksuja on tarkistettu vastaavasti alaspäin. Samasta syystä tavara- ja joukkoliikenteen vuosittaiset valvontamaksut on poistettu uudesta maksuasetuksesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei peri tavara- tai joukkoliikenteen valvontamaksuja myöskään vuoden 2014 osalta.

Taksiliikennelupien suoritemaksuja on tarkistettu alaspäin taksiluvan haltijoiden vuosittaisen valvontamaksun (100 eurosta 33 euroon) ja ajovuorojärjestyksen vahvistamisen (uudet hinnat 45/75 euroa) suhteen. Muilta osin taksiliikennelupien suoritemaksut ovat pysyneet ennallaan.

Liitteet:

Lisätietoja:


Alueellista tietoa