Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Mia ja Harri tuovat varhaista apua teknologiayritysten muutostilanteisiin (Pirkanmaan ELY-keskus)

- Yritysten kanssa toimivilta ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijoita on tullut selkeä viesti siitä, että yrityksissä tarvitaan kovasti apua ja tukea erilaisten ja jatkuvien muutostilanteiden hallintaan. Palveluja on toki ollut tarjolla, mutta yrityksissä niitä ei vielä tunneta riittävästi. Toisaalta yrityksissä yritetään sinnitellä liian pitkään omin avuin ja puoleemme käännytään vasta sitten, kun alkaa olla jo liian myöhäistä. Nyt tarkoituksenamme on auttaa yrityksiä havainnoimaan riittävän ajoissa tulevat muutokset ja tarvittavat toimenpiteet. Käytössämme on monipuolinen valikoima erilaisia julkisia palveluja. Niistä valitaan yhdessä yrityksen kanssa ne, joilla muutosta voidaan hallita ja auttaa yritystä eteenpäin, toteavat Mia Häkkinen ja Harri Katajisto Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä käynnistämästä PIIRU-hankkeesta.

Millaista palvelua yritys voi saada?

- Luomme uusia keinoja haasteellisissa tilanteissa olevien yritysten, yrittäjien ja yritysten henkilöstön tukemiseksi jo ennen kuin käsillä ovat varsinaisesti irtisanomis- tai lomautustilanteet. Tavoitteenamme on luoda toimiva palvelumalli sekä löytää uusia keinoja yritysten osaamisen vahvistamiseksi muutostilanteissa. Käytännössä yrityksille räätälöidään mm. erilaisia kehittämis- ja koulutuspaketteja. Osaamisen laajentamisen avulla tähdätään siihen, että yritysten uudistuminen ja sopeutumiskyky, sekä kyky varautua ennakoivasti markkinoiden muutoksiin lisääntyy ja yritykset saadaan takaisin kasvu-uralle.

- Parhaimmillaan onnistuttaessa estetään irtisanomis- ja lomautustilanteita ja jopa lisätään työllisyyttä. Myös uusien kilpailukykyisten yritysverkostojen syntyminen ja kehittäminen on päämääränä. Tavoitteena on saada aikaan yritysverkostoille uutta liiketoimintaa kehittämällä verkostoa, verkoston yrityksiä ja niiden henkilöstön osaamista. On tärkeätä tunnistaa verkostoyrityksen ydinkyvykkyydet, joiden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa, täsmentävät Mia ja Harri työnsä tavoitteita.

Uusia uria irtisanotuille ja lomautetuille

- Yhtenä päätavoitteista PIIRU-hankkeessa on luoda entistä tehokkaampia keinoja ja yhteistyön muotoja irtisanottujen ja lomautettujen henkilöiden työllistymisen turvaamiseksi tilanteissa, joissa irtisanomisia ja lomautuksia ei voida enää estää. Tehostamme tältä osin niin työnantajille kuin työnhakijoille suunnattuja palveluja, listaavat Mia ja Harri.

PIIRU-hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja se täydentää valtakunnallisen "Yhteistyöllä muutosturvaa" -koordinaatiohankkeen (Hämeen ELY-keskus) tavoitteita ja yhteistyö Hämeen ja Pirkanmaan hankkeiden välillä on keskeinen osa muutosturvapalvelujen uudistamista. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pirkanmaalla toimivaan EGR-hankkeeseen sekä Työelämä 2020 -ohjelmaan.

Lisätietoa:

  • Projektikoordinaattori Mia Häkkinen, p. 0295 036 078
  • Projektikoordinaattori Harri Katajisto, p. 0295 036 718

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Alueellista tietoa