Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maskun seurakunta suojeli Särkän saaren osana METSO-ohjelmaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Naantalissa sijaitseva Särkän saari on suojeltu osana metsien suojeluohjelma METSOa. Alueen omistava Maskun seurakunta haki oma-aloitteisesti suojelua Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Suojelun myötä Särkän monimuotoinen metsäluonto säilyy tuleville sukupolville. Saaren virkistyskäyttöön ei tule muutoksia, vaan alueelle voi edelleen tehdä lyhyitä luontoretkiä.

Särkän saari sijaitsee Naantali-Rymättylätie varressa Särkänsalmen sillan kupeessa. Se on ollut kuulunut Maskun seurakunnalle vuosisatoja. Alueen omistus joutanee juurensa aikaan, jolloin Maskun seurakunta oli osana Naantalin luostaria. Suojelualueen koko on 11 hehtaaria. Alue on suojeltu yksityismaan suojelualueena eli maapohjan omistus säilyy edelleen Maskun seurakunnalla.

- Ympäristötyö on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Olemme saaneet Kirkon Ympäristödiplomin ja teemme työtä ympäristöohjelman mukaan. Metsien hoidossa ja käytössä se edellyttää ympäristö- ja monikäyttöarvojen huomioonottamista, toteaa kirkkoherra Jouko Henttinen.

Särkässä kallioiset mäntymetsät, tervalepikot ja tuoreet sekametsät ovat saaneet kasvaa ilman suurempia hakkuita ja alueelle on syntynyt lahopuuta ja muita luonnonmetsän piirteitä. Jylhät ja rakentamattomat kalliorannat sekä helppo saavutettavuus ovat houkutelleet alueelle kalastajia ja muita retkeilijöitä vuosikymmenten ajan.

- Ympäristöministeriöllä oli sopivasti kampanja seurakuntien ja kuntien omistamien metsien saamisesta mukaan METSO-ohjelmaan. Kävimme läpi seurakunnan metsät, joita on noin 100 hehtaaria useassa palstassa. Totesimme, että Särkän saari voisi olla sopiva kohde tarjottavaksi METSO-ohjelmaan. Suojelun jälkeenkin seurakunnan omistamista metsistä valtaosa, yli 80 %, on talousmetsiä. Pieniä metsäalueita on lisäksi partiolaisten leirialueina sekä maisemametsinä kirkkojen ja leirikeskuksen ympäristössä, kertoo ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Terhi Ajosenpää.

Uhanalaisille ja harvinaistuville lajeilla turvaa myös talousmetsistä

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset metsänomistajat ja yhteisöt voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden määrää talousmetsissä. Tavoitteena on varmistaa, että koko Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja harvinaistuneet metsälajit voivat elää.
METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Tällaisia metsäisiä elinympäristötyyppejä on arvioitu olevan kymmenen erilaista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa METSO-ohjelman avulla on suojeltu noin 3500 ha metsiä.

Lisätietoja 

Maskun seurakunta:
kirkkoherra Jouko Henttinen, puh. 044 5506720
ympäristöryhmän pj. Terhi Ajosenpää, puh. 040 835 6478

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Esko Gustafsson, puh. 0295 022 859

www.metsonpolku.fi


Alueellista tietoa