Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, veden käyttösuosituksia muutettu (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 21 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin sekä maanantaina 21.5.2018 että keskiviikkona 23.5.2018.

Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat erittäin pieniä. MTBE:n haju- ja makukynnyksenä pidetään yleisesti 0,01 mg/l pitoisuutta. Kaikki nyt mitatut Sarkaveden tulokset ovat vain muutamia prosentteja tästä, eli hyvin alhaisia. Pajulammen ja ojien pitoisuuksissa ei ole tapahtunut toukokuun aikana oleellista muutosta.

Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,03 – 0,04 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta, joten on epätodennäköistä, että syvänteistä nousisi MTBE:tä pintakerroksiin.

Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 28.5.2018 ja tuloksista tiedotetaan alueen asukkaille ja medialle viikolla 22. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuosituksia muutettu

Vuohijärven pintavettä (syvyys 0-2 m) voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella.

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin kilometrin matkalla Pajulammen purkuojien läheisyydessä)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti (yli kahden metrin syvyydestä)

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (=Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti 

Kaivovesien pitoisuuskehitystä ei voida ennustaa mallintamalla, joten niiden käyttösuosituksia muutetaan vasta, kun pitoisuudet on mitattu kaivokohtaisesti. Mittaukset on aloitettu Sarkaveden rantatonteilla. Kaivojen tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan tonttien omistajille tai haltijoille. Vuohijärven ranta-alueiden kaivojen tutkimukset aloitetaan aikaisintaan, kun Sarkaveden kaivojen tilanne on kunnossa. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (044 518 2898).

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelu ennallaan

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Ennuste ja toimenpiteet

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Haitan kestoon vaikuttaa se, ettei onnettomuuspaikan läheisyyteen padottu MTBE enää leviä ja haitta-aineen poistamiseksi tehtävät puhdistustoimenpiteet onnistuvat. Onnettomuuspaikan lähellä ja sinne rakennetussa patoaltaassa MTBE:tä on edelleen runsaasti. Patoaltaan veden puhdistus on alkanut ja veden ilmastus Ojantauksenlammessa ja lampien välisissä ojissa jatkuu edelleen. Pitoisuudet patoaltaassa ja lammissa ovat laskeneet, mutta ovat silti vielä korkeita ja ylittävät reilusti haju- ja makukynnyksen.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mantyharju

VR:

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi


Alueellista tietoa