Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - MTBE:n levinneisyysalue ei ole muuttunut viime viikosta (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Vesitarkkailu aloitettiin onnettomuusviikonloppuna (8.4. lähtien) ja näytteenottoaluetta on laajennettu havaintojen ja tulosten perusteella. Metyyli-tert-butyylieetterin (MTBE) pitoisuuskehitykseen järvissä vaikuttaa merkittävästi jäiden lähtö ja vesien kevätkierto.

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 18 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin sekä maanantaina 30.4.2018 että keskiviikkona 2.5.2018.

Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi. Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla, eikä eteläosassa todettu MTBE:tä.

Tarkkailuohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 7.5.2018 ja tuloksista tiedotetaan alueen asukkaille ja medialle viikolla 19. Näytteenottopisteiden sijainti ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Haittojen laajuuden ja keston ennustaminen on haasteellista

MTBE:n pitoisuuskehitykseen järvissä vaikuttaa merkittävästi jäiden lähtö ja vesien kevätkierto. Haihtuminen käynnistyy tehokkaammin jäiden lähdettyä, jolloin hajuhaitta voi lisääntyä. Vaikutusalue riippuu erityisesti tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Kevätkierrossa järvien päällys- ja alusvesi sekoittuvat, ja havaitut pitoisuuserot tasoittuvat. Tämä tarkoittaa MTBE-pitoisuuksien laimenemista. Kevätkierron jälkeen haitan keston ennustamiseen on paremmat edellytykset.

Haitan kestoon vaikuttaa myös se, ettei onnettomuuspaikan läheisyyteen padottu MTBE enää leviä ja haitta-aineen poistamiseksi tehdyt toimenpiteet onnistuvat. Onnettomuuspaikan lähellä MTBE:tä on edelleen runsaasti. Mitä vähemmän uutta kuormitusta tulee lampien kautta Sarkaveteen, sen nopeammin haitta poistuu järvistä.  

Vedenkäyttösuositukset

Pintaveden tai rantakiinteistöjen rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (=Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti

Uimista Pajulammessa ja Sarkaveden eteläosassa ei suositella.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy.

Tällä hetkellä kaivovesiä tarkkaillaan onnettomuusalueen lähialueilla. Ramboll on yhteydessä kiinteistönomistajiin, mikäli kaivotarkkailua laajennetaan nykyisestä. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (0445182898).

MTBE ei kerry kaloihin eikä vesieliöihin, eikä Sarkaveden pitoisuuksilla ole vaikutusta kaloihin. Mikäli aistinvaraisissa ominaisuuksissa on kuitenkin jotakin poikkeavaa, ei kalaa kannata käyttää ravinnoksi.

Talousveden jakelua laajennetaan

Talousvettä voi hakea osoitteessa Mouhuntie 647 sijaitsevasta säiliöistä päivittäin klo 16-18. Uudet jakelupisteet lisätään Sarkaveden länsipuolelle, Voikoskelle ja Orilammelle viikon 19 aikana. Näiden tarkat sijainnit ilmoitetaan VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni), kun vettä on noudettavissa.

MTBE:n poistaminen patoaltaasta käynnistyy

Onnettomuusalueen ja Kärmelammen väliselle alueelle rakennettua patoallasta on korotettu ja vahvistettu viikolla 18 ja Kärmelammen haitta-ainepitoista vettä pumpataan patoaltaaseen. Patoaltaalla estetään MTBE:n lisäleviäminen onnettomuuspaikalta. Tällä hetkellä MTBE:tä ei pääse leviämään Kärmelammesta tai sen yläpuolelta alapuoliseen vesistöön. Yleisestä valumatilanteesta johtuen onnettomuusalueella oleva MTBE-pitoinen vesi etsii myös uusia purkautumisreittejä. Tilannetta lähialueen ojissa seurataan ja hallitaan pumppauksella patoaltaaseen.  Patoaltaan veden käsittely MTBE:n poistamiseksi aloitetaan viikolla 19.

Ojantauksenlammen purkuojan veden hapetus MTBE:n poistamiseksi aloitettiin viikolla 17.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mantyharju

VR:

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4715, hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöjohtaja Hannu Friman hannu.friman(at)kouvola.fi p. 020 615 7900

Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen piritta.lehtonen(at)kouvola.fi p. 020 615 8005 (talous-/kaivovesi)

 


Alueellista tietoa