Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku käynnistyi vilkkaasti Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 yritys- ja hanketukien haku avautui toukokuussa. Hanketuista haettaviksi tulivat yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet sekä tiedonvälityshankkeet.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2015 hanke- ja yritystukiin on 11,3 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon maaseutuasiantuntija Eija Saarinen kertoo, että hanke- ja yritystukihakemuksia on tullut elokuun loppuun mennessä jo yli 12 miljoonan euron edestä, joka on enemmän, kuin myöntövaltuutta on käytettävissä. – Käsittelemme saapuneet tukihakemukset valintajaksoittain. Arvioimme jakson aikana saapuneet hakemukset valintaperusteiseen järjestykseen, jonka jälkeen rajoituspäätös tehdään. Päätöksiä sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä päästään tekemään arviolta marraskuun alussa ja tavoitteena on tehdä päätökset vuoden loppuun mennessä, Saarinen kertoo valintaprosessista. 

Pohjois-Savossa hanketukea haettiin ensimmäisellä valintajaksolla 24:ään hankkeeseen, joista 10 hakemusta on useamman ELY-keskuksen alueella toteutettavia. Avustusta kehittämishankkeisiin on haettu yhteensä 10 miljoonan euron edestä. Yritystukihakemuksia Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on vireillä yhtä monta eli 24 hakemusta ja niihin rahoitusta on haettu yhteensä reilu kaksi miljoonaa euroa

 

Hanke- ja yritystukien tukien haku on jatkuvaa

Hanke- ja yritystukien tukien haku on jatkuvaa ja ne voi hakea sähköisesti. Pohjois-Savossa maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksot vuodelle 2015 ovat:
Yritystukien seuraavat valintajaksot:

  • 1.8 - 31.10.2015
  • 1.11.2015 - 31.1.2016

Hanketukien seuraavat valintajaksot:

  • 1.9 - 31.10.2015
  • 1.11.2015 - 28.2.2016

Perustamis- ja investointitukea voivat hakea maaseudun yrittäjät eikä maatilakytköstä vaadita. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen. Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen jonka avulla voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

 

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen. Näitä toimenpiteitä rahoittavat lähinnä LEADER -ryhmät. ELY-keskus rahoittaa ensisijaisesti elinkeinojen kehittämistä koskevia hankkeita

 

Lisätietoja:
Maaseutuasiantuntija Eija Saarinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, eija.e.saarinen(at)ely-keskus.fi puh. 0295 026 623.

Leader-asiantuntija Tuulikki Vesterinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, tuulikki.vesterinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 639


Alueellista tietoa